Równoważenie dział samobieżnych: Zmiana parametrów ogłuszania

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na portalu WoT ukazał się artykuł poświęcony równoważeniu dział samobieżnych. Miłej lektury! 😉

Po przerobieniu artylerii w naszej grze nieco się zmieni:
 • zmniejszymy czas ogłuszenia ponownych trafień artylerii.
 • zwiększymy wydajność osłon przeciwodłamkowych.
 • zmniejszymy uszkodzenia na krawędzi strefy rażenia odłamków.
 • zmienimy parametry niektórych dział samobieżnych.
O wszystkich szczegółach dowiecie się z naszego filmu.

Powszechnie znane jako artyleria lub w skrócie „arta”, a nawet „ardy”,  działa samobieżne to iście unikalna klasa pojazdów w World of Tanks, którą gra dość pokaźna część fanów World of Tanks.

Pojazdy te przeszły długą drogę rozwoju i znalazły swoje miejsce wśród już istniejących pojazdów, zaczynając jako typowi „zadawacze uszkodzeń”, a przekształcając się w maszyny wsparcia. Nadszedł teraz czas, by powiedzieć Wam, jak planujemy zmienić ich parametry ogłuszania na podstawie długotrwałych analiz oraz Waszych opinii, które zbieraliśmy od 2017 roku.

Działa samobieżne – spojrzenie wstecz
Dlaczego przeprowadzamy to równoważenie? Spojrzenie wstecz

W kwietniu 2017 dopracowaliśmy działanie artylerii w ramach aktualizacji 0.9.18. Od tego czasu World of Tanks uległ znaczącym zmianom, ale klasa dział samobieżnych w znaczącej części pozostała niezmieniona. Dodaliśmy kilka nowych gałęzi pojazdów i nowych krajów oraz przerobiliśmy elementy systemu doboru drużyn. Teraz jesteśmy gotowi na kolejny krok, by wprowadzić poprawki w tej unikalnej klasie. Najpierw jednak spójrzmy, jak artyleria rozwijała się na przestrzeni lat.

Jednostrzałowce, plutony i ogromne uszkodzenia

Ci, którzy grali w World of Tanks przed aktualizacją 0.9.18, pewnie pamiętają, że artyleria była w stanie zadawać znaczące zniszczenia dzięki sporym uszkodzeniom podstawowym. Pociski uderzają znienacka i nie ma możliwości ich uniknięcia. Ta sytuacja dotyczyła przeważającej liczby pojazdów bez względu na grubość ich pancerza.

W wyniku tego wielu graczy — szczególnie grających ciężkimi i powolnymi czołgami — wolało nie podejmować ryzyka. Zamiast tego pozostawali w miejscach gwarantujących im ochronę przed ogniem artylerii, co z kolei wpływało na dynamikę bitwy. Prawdopodobieństwo odniesienia wysokich uszkodzeń na strzał nie zachęcało do podejmowania aktywnych i efektywnych działań. Co więcej, w tym okresie „arta” miała jeszcze kilka miłych cech, które były tylko dolewaniem oliwy do ognia. Przykładowo:

 • Strzelanie pociskami kumulacyjnymi i przeciwpancernymi powodowało znaczne uszkodzenia, o wiele większe niż przeciętne uszkodzenia od pocisków odłamkowo-burzących w przypadku braku penetracji.
 • Brak ograniczeń w liczbie dział samobieżnych w jednej drużynie. W niektórych bitwach więcej niż połowa drużyny składała się z artylerii.
 • Możliwość gry w plutonie składającym się z dwóch lub trzech dział samobieżnych. Dzięki skoordynowaniu działań taki pluton był w stanie kontrolować całą mapę, zyskując za duży wpływ na wynik lokalnych bitew w różnych częściach mapy.

Ale granie działami samobieżnymi nie było znowu takim piknikiem na zielonej trawce. Długi czas przeładowania (znacznie dłuższy niż w innych pojazdach), niska celność i duży rozrzut były ceną za przesadnie wysoką skuteczność bojową.

Aktualizacja 0.9.18 i jej rozwiązania

Aktualizacja 0.9.18 stanowiła znaczącą zmianę dla dział samobieżnych. W kwietniu 2017:

 • Odebraliśmy działom samobieżnym wszystkie pociski, oprócz odłamkowo-burzących.
 • Znacząco zmniejszyliśmy penetrację pancerza i alfę pocisków odłamkowo-burzących.
 • Nałożyliśmy limit 3 dział samobieżnych na drużynę i jednego działa na pluton.
 • Zwiększyliśmy celność dział samobieżnych i zmniejszyliśmy ich rozrzut, skracając też czas celowania.

Dodatkowo, aby zmienić działa samobieżne w efektywne pojazdy wsparcia, wprowadziliśmy kompletnie nową mechanikę ogłuszenia. Od tej chwili czołgi znajdujące się w promieniu rażenia wybuchu pocisku artyleryjskiego doświadczają przejściowego pogorszenia ich charakterystyk. Dzięki temu dobrze dowodzone działo samobieżne może znacznie pomóc sprzymierzeńcom i odwrócić przebieg bitwy.

Wprowadzone zmiany wpłynęły na wszystkie działa samobieżne, ale ogólnie liczba strzałów penetrujących znacząco się zmniejszyła. W trakcie równoważenia znacząco zmniejszyliśmy nominalne uszkodzenia od pocisków odłamkowo-burzących i zmniejszyliśmy średnie uszkodzenia zadawane przez artylerię, zarówno w ciągu całej bitwy jak i pojedynczym strzałem.

Ważne: W wyniku tych wszystkich zmian, ilość strzałów z pełną penetracją i uszkodzeniami dla wszystkich dział samobieżnych znacznie spadła. Na przykład wskaźnik pełnych penetracji dla Obiektu 261 zmniejszył się siedmiokrotnie. Dodatkowo działa samobieżne X poziomu zaczęły zadawać średnio o 6% mniej uszkodzeń w bitwie.

Nowe wyzwania 

Po aktualizacji 0.9.18 rozgrywka działami samobieżnymi i artylerią stała się bardziej zorientowana na dowodzenie. Funkcja tej klasy została zmieniona z zadawania dużej ilości uszkodzeń konkretnemu celowi na zadawanie uszkodzeń większej liczbie pojazdów. Artyleria zaczęła bardziej uważać na sektory mapy, w których znajdowało się dużo czołgów przeciwnika i gdzie sojusznicy potrzebowali najwięcej pomocy.

Niemniej jednak nowa mechanika ogłuszania przyniosła kilka nowych pytań. W Waszych opiniach pojawiały się w związku z tym następujące sprawy:

 • Długi czas ogłuszenia, gdy trafi się pod ostrzał z kilku dział samobieżnych; aktualnie każde nowe ogłuszenie działa niezależne od poprzedniego. W wyniku tego gracze, którzy trafili pod ostrzał kilku dział samobieżnych, mogą doświadczać bardzo długich okresów ogłuszenia, które nie są w żaden sposób ograniczone. Taka sytuacja jest szczególnie niewygodna dla czołgów ciężkich i innych powolnych pojazdów: z powodu ciągłego ogłuszenia są trzymane w miejscu z pogorszonymi charakterystykami i pozostają wyłączone z akcji. W efekcie takie pojazdy stają się łatwym celem dla przeciwnika.
 • Mechanika długotrwałego ogłuszenia bez odnoszenia uszkodzeń. W przypadkach, gdy pocisk działa samobieżnego upada daleko od czołgu i zadaje minimalne uszkodzenia, efekt ogłuszenia nadal się pojawia i pogarsza charakterystyki pojazdu, bez względu na wielkość odniesionych uszkodzeń.

Chcemy zmienić tę sytuację. Najważniejsze zmiany w nadchodzącym procesie równoważenia artylerii będą miały miejsce w mechanice ogłuszania. Naszym głównym celem jest skrócenie łącznego czasu ogłuszenia, w szczególności po zostaniu trafionym przez kilka dział samobieżnych z rzędu

Nasze poprawki

Nasze poprawki są podzielone na kilka większych bloków. Po pierwsze, mamy zamiar skrócić czas trwania ogłuszenia od wszystkich trafień artylerii dla już ogłuszonych pojazdów. Ale najpierw odrobina teorii, co pomoże Wam lepiej zrozumieć mechanikę nadchodzących zmian.

Jak obecnie jest obliczany czas ogłuszenia?

Na maksymalny czas ogłuszenia składają się dwa elementy:

 • Pierwszy z nich jest stały dla każdego działa samobieżnego i nie zależy od ilości zadanych uszkodzeń. W ustawieniach pocisku wartość ta jest ustawiona jako współczynnik między 0 a 1, a w garażach zobaczycie ją jako „minimalny czas ogłuszenia” podany w sekundach. To jeden z parametrów pocisku – taki sam jak na przykład penetracja czy prędkość. Parametr ten konfigurowany jest indywidualnie dla każdego działa samobieżnego zdolnego do ogłuszania.
 • Drugi element to zmienna obliczana w zależności od ilości uszkodzeń zadanych przez pocisk. Ta charakterystyka nie jest podana bezpośrednio w kliencie gry, ale łatwo ją obliczyć. Jej wartość zależy od uszkodzeń i za każdym razem jest inna.

Łącznie oba te elementy (stały i zmienny) są równe jeden (1). Zobaczmy, jak wygląda ich stosunek na przykładzie Object 261. W tym momencie ta artyleria ma następujące charakterystyki:

 • Stała składowa ogłuszenia = 0,45
 • Czas ogłuszenia pociskiem (maksymalny czas ogłuszenia) = 29 sekund
 • Minimalny czas ogłuszenia = składowa stała ogłuszenia * maksymalny czas ogłuszenia = 0,45 * 29 = 13,05 sekundy

Na podstawie tych danych można obliczyć zmienną składową ogłuszenia oraz jej stosunek do stałej składowej:

 • Stała składowa ogłuszenia = 0,45
 • Zmienna składowa ogłuszenia = 1 – stała składowa ogłuszenia = 1 – 0,45 = 0,55
Co chcemy zmienić?

Aby było prościej, zastanówmy się nad sytuacją, w której Object 261 strzela do IS-7.

1. Zmienimy stałą składową ogłuszenia, która nie zależy od uszkodzeń. Odpowiednio zwiększymy wpływ zmiennej składowej o 5%. Na przykładzie Object 261, stosunek zmieni się z 0,45 i 0,55 na 0,4 i 0,6. Zmieni to minimalny czas ogłuszenia dla Object 261 z 13,05 na 11,67 sekundy.

2. Zmienimy również drugą składową ogłuszenia, która zależy od uszkodzeń. Zmienimy rozkład uszkodzeń od odłamków w zależności od odległości między czołgiem a centrum eksplozji. Teraz przedział wynosi od 0,5 w samym centrum eksplozji do 0,15 na jej krawędzi. Zmniejszymy ilość uszkodzeń na krawędzi eksplozji z 0,15 do 0,05. Ograniczy to wszystkie uszkodzenia od eksplozji z wyjątkiem tych, gdzie pocisk odłamkowo-burzący wybucha bezpośrednio na kadłubie. To z kolei spowoduje nieznaczne zmniejszenie drugiej składowej ogłuszenia.

3. Jeśli jesteście już pod wpływem ogłuszenia, to każde kolejne ogłuszenie zmniejszane jest o połowę (1/2 ogłuszenia). Aby lepiej zrozumieć tę mechanikę, przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi poniżej.

4. Skrócimy czas ogłuszenia w przypadku, gdy pocisk z działa samobieżnego trafia w pojazd już ogłuszony, jeśli jest on wyposażony w osłonę przeciwodłamkową. Teraz bardzo duża osłona przeciwodłamkowa będzie ograniczać czas dodatkowego ogłuszenia o 20%, a duża osłona przeciwodłamkowa o 10%. Na przykład, jeżeli dodatkowy czas ogłuszenia wynosi 15 sekund, jeśli korzysta się z bardzo dużej osłony przeciwodłamkowej, zostanie on zmniejszony do 12 sekund, a w przypadku dużej osłony – do 13,5 sekundy.

Zmiana dodatkowych parametrów ogłuszania

Obecnie, jeśli dodatkowy czas ogłuszenia jest dłuższy, niż pozostały czas poprzedniego ogłuszenia, to dodatkowy czas jest dodawany do całkowitego czasu ogłuszenia zgodnie z poniższą ilustracją:

Czas pierwszego ogłuszenia wynosi 20 sekund. Po 8 sekundach w Wasz pojazd trafia kolejny pocisk, dodając kolejne 23 sekund. Zatem całkowity czas wyniesie 8 + 23 = 31 sekundy.

Po zmianie tej mechaniki czas dodatkowego ogłuszenia będzie automatycznie dzielony na pół. W ten sposób całkowity czas ogłuszenia zostanie skrócony:

Czas pierwszego ogłuszenia wynosi 20 sekund. Po 8 sekundach w Wasz pojazd trafia kolejny pocisk, dodając kolejne 23 sekund. Ten czas jest dzielony na pół, zatem całkowity czas ogłuszenia wyniesie 8 + 12 = 20 sekundy.

Jak widzicie, różnica pomiędzy 31 a 20 sekundami jest znacząca. W tym czasie możecie zmienić swoją pozycję, zadać uszkodzenia przeciwnikowi, wyzerować przejęcie bazy itp. Dzięki nowej mechanice czas ogłuszenia od wielokrotnych trafień dział samobieżnych znacząco się skróci. Będzie również więcej sytuacji, w których licznik czasu ogłuszenia nie ulegnie zmianie po tym, jak zostaniecie powtórnie ogłuszeni.

Jeśli czas jakiegokolwiek ogłuszenia wyniesie mniej niż 5 sekund, nie zostanie zastosowany.

Zmiany w charakterystykach dział samobieżnych

Zmiany w każdym elemencie są niewielkie, ale łącznie prowadzą do znaczącego ograniczenia czasu ogłuszenia, w szczególności od kolejnych trafień ogłuszających. Zmiany te wpłyną na działa samobieżne w różnym stopniu, w zależności od ustawień konkretnych maszyn i ich aktualnej efektywności bojowej. Dlatego też planujemy zmieniać charakterystyki konkretnych dział samobieżnych, by dopracować ich efektywność już po tym, jak omawiane zmiany wejdą w życie. W szczególności zmniejszymy promień zasięgu eksplozji o 5% dla następujących maszyn:

Wprowadzimy również indywidualne zmiany w charakterystykach następujących dział samobieżnych:

Conqueror Gun Carriage:

 • Prędkość pocisku zmniejszona o 35 m/s (395->360).

G.W. Panther:

 • Celność zmniejszona o 0,02 (0,66->0,68; 0,62 -> 0,64);
 • Czas przeładowania zwiększony o 1 sekundę (27,2 -> 28,2; 26,0 -> 27,0);
 • Zwiększenie rozrzutu od obrotu wieżą o 0,02 (0,46 -> 0,48; 0,44 -> 0,46)

Powyższe zmiany to tylko nasze założenia do zrównoważenia dział samobieżnych. Przede wszystkim chcemy dokładnie przetestować wszystkie zmiany w trakcie supertestów. I oczywiście chcemy poznać Wasze zdanie na temat naszych propozycji. Nadal będziemy pracować nad równoważeniem dział samobieżnych na podstawie wyników testów i Waszych opinii.

Ź: Portal EU

Bin4r

Gracz World of Tanks od 2014 roku. Gram, bo jestem pasjonatem i wiem, że większość graczy w WoT to pasjonaci. Niech nasza gra będzie bardziej taktyczna i przemyślana. Trudniejsza, ale mniej irytująca – a przez to bardziej satysfakcjonująca. Postawmy na miodność!

69 komentarzy

 1. asd pisze:

  ha ha , chyba któryś szanowny „twórca gry ” w końcu w nią zagrał , zebrał serie od art i się wpienił : ) , swoją drogą gdzie tu realizm jeśli arty umieszcza się w środku miejskich map , jeśli w rzeczywistości artyleria zawsze stoi kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt kilometrów od pola walki ?

 2. PH pisze:

  Czy mi się wydaje, że misji osobistych nie da się wykonać bez grania artą?!

 3. Zagnansk1986 pisze:

  Arty 10 tieru są bardzo słabe. Potrzebują buffa. Natomiast 8 są b. mocne.

 4. Tofik pisze:

  A co z misjami na ogłoszenie heh

 5. Anonim pisze:

  No i dobrze. Jak trochę skrócą czas ogłuszania to tylko lepiej dla normalnych graczy. Jak dla mnie W OGÓLE powinni te debilne ogłuszanie wywalić z gry, jeśli nie chcą wywalać art. Poza tym niech znerfią arty 5 i 6 tierów bo dalej walą za o wiele za dużo.

 6. StopBot pisze:

  smieszne te placze serio 😀 wrzuci slaba mape i 3 arty wiadomo lipa ale to tak samo jak np wrzuci lajtem na himla na dole stawki, proponuje zlikwidowac wszystko i spokoj pzdr

 7. Anonim pisze:

  Wolałem jak mi arta *********** raz a porządnie niż te debilne ogłuszenia. Niech zrobią jak wcześniej albo wywala to gówno z gry.

 8. Serek pisze:

  Może jakieś buffy dla 10 a nie

 9. IRSanchez pisze:

  Znowu – psia mać – malowanie szminką świni.

  Niby coś tam nerfią… ale to takie bardziej placebo w stosunku do tego, co trzeb zrobić.
  Tymczasem gruz nadal będzie leciał z satelity.

  Tu trzeba przyciąć problem grubą kreską, ale WG nigdy nie miało/ma jaj gdy trzeba zrobić poważne zmiany.

 10. sobotni ruchacz pisze:

  witam jezeli chodzi o lapka z 1060 na pokaldznie to grafa z duzym zapasem mocy spokojnie na max detalach w full hd bedziesz miec 100-140 fps gdzie srednio ekrany wyswietlaja 60 klatek wiec jak chcesz lapka tylko do wota to bierz tanszego z np 1050 ti no chyba ze chcesz jeszcze grac w cos innego ale jak tylko wot to 1060 jes az nad to aby gra dzialala plynnie na max detalach

  • Anonim pisze:

   Gadasz o max detalach na lapku ale zapominasz o jednym. Lapek to nie pc, tutaj podzespoły łapią wyższe temperatury z racji na upchanie w małej obudowie. I nie mów że podstawka chłodząca to zmienia bo uwierz że daje za mało. Co z tego że ustawi maxa, będzie katowal lapka na temperaturze w dodatku traci na wydajności przez throttling

 11. Mati pisze:

  Mam pytanko z innej beczki. Planuję kupić lapka do grania tak ok. 4,5 tys. Może ktoś coś polecić z grafiką Nvidia GTX 1060? Żeby WOT śmigał na wysokich ustawieniach:)

 12. Niquti pisze:

  Arty sa *********!!!! Siadasz sobie….wjeżdżasz w krzaki..otwierasz browara i klikasz sobie elegancko :)))))))

 13. Aaaa pisze:

  Właśnie zabijają arty. Już teraz ciężko się nimi gra, długi czas celowania, przeładowania, mała celność, coraz szybsza rozgrywka, niska ocena wn8. Lepiej całkowicie wywalcie arty zamiast poświęcać tyle wysiłku na nerfienie.

  • Eryk pisze:

   Arty dostały poprzednio wielkiego buffa, nie nerfa.
   Wcześniej po nieudanym strzale siedziałeś mnóstwo czasu i czekałeś bezczynnie, żeby znów strzelić. Poprawiono szybkostrzelność i czas skupiania, dodano ogłuszenie – za cenę mniejszych uszkodzeń na strzał.
   Teraz dopiero jest nerf.
   Ale i tak kołowce wyprzedziły artę, jeśli chodzi o raka tej gry.
   Już bym wolał, żeby było tak, jak było. I żeby arty były maksymalnie dwie.

 14. Baca pisze:

  Słyszę ten płacz debili ze arta beee to śmiać mi się chce . Lepiej dostac Gonga za full jak kiedyś i iść do garażu niż jak teraz być spamowanym ogłuszeniami . Sami sobie strzeliliscie w stopę szybsze lighty słabsze arty brawo wg

 15. Taka prawda pisze:

  Nie powiem miałem cztery topowe arty z pięciu przed wprowadzeniem ogłuszenia i nie dlatego że lubiłem grać artą tylko że robiłem wszystkie linie, ale po wprowadzeniu ogłuszenia sprzedałem wszystkie.
  Teraz arta to totalny złom, na pewno nie jest OP jak nie którzy piszą jest po prostu wkurzająca na maxa.
  Najgorszymi minusami które WG wprowadziło do arty jest:

  -zmniejszenie penetracji co spowodowało że większość graczy na arcie nie strzela do czołgów ciężkich z którymi gracze na pierwszej linii mają problem tylko strzelają do czołgów dla których mogą zadać realny dmg czyli dla papierowych(TD i LT i niektóre MT).

  -ogłuszenie które WG wprowadziło zaraz po zaprezentowaniu pomysłu na piaskownicy a w następnym chyba patchu wprowadza na server główny, które może nie jest złym pomysłem ale na pewno nie do końca przemyślanym jak to wszystko ma działać.

  -ja uważam że ogłuszenie zadaje zbyt duże straty(bo 75% gwarantowanej straty w parametrach plus pewna część pozostałych 25% to zbyt duża kara za ogłuszenie zwłaszcza że mamy tylko jedną apteczkę nawet odnawialną co 90 sek, o ile czołgi bardzo mobilne lub bardzo celne tego tak nie odczuwają to czołgi powolne z długim czasem ładowania,słabą celnością,długim skupianiem nie nadają się do niczego i to najbardziej *******.

  -zabranie pocisków przeciw pancernych też było błędem, zawsze to gracz ma wybór z czego strzela i a przeciwnik ma szanse że arta nie trafi lub nie przebije ewentualnie będzie rykoszet.

  -kolejny minus to zbyt duży splash który przy atakowaniu dużej grupy wrogich czołgów sprawdza się wyśmienicie ale w przypadku kiedy trzeba pomóc sojusznikowi powoduje że trafiamy swojego a on ginie a potem wyklina na chacie do końca bitwy lub zabija artę w następnej bitwie ze złości.

  -zmniejszenie ilości do 1 na team by wystarczyło nawet kosztem bitew bez arty ale to tylko moja sugestia.

  -dodawanie misji osobistych z wymogiem grania artą jak by nie można było dodać warunku do wyboru ale to już nie jako minus a tylko nie dopracowanie misji.

  I to chyba by było wszystko w tym temacie co chciałem napisać a różnica zdań miedzy zwolennikami a przeciwnikami zawsze będzie.

  • stary pisze:

   Prawda jest taka, że mogli nawet zostawić starą arte z kiepską celnością i długim czasem przeładowania, która może cię ściągnąć na strzał, albo z takimi parametrami jak teraz i tylko ograniczyć do jednej sztuki w drużynie. Zawsze znajdą sie płaczki z jednej i drugiej strony, ale gra teraz mausem czy typem na otwartej mapie przy trzech artyleriach na team to tak jak jedzenie orzeszków z uczuleniem na orzeszki 🙂

 16. Gonzo pisze:

  Problemem jak dla mnie nie jest sama arta a coraz szybsze pojazdy (kołowe ) .Szybki spot to dla HT zabójstwo bo są łapane na otwartym terenie a tam nie ma zmiłuj po wyswieceniu.

 17. Zbieracz śmieci pisze:

  Dobra wiadomość 😉
  Jeszcze niech zmienia misje, żeby nie było przymusu grac tymi debilnymi pojazdami…

  Najbardziej lubię grać lajtem, gdy kończy się bitwa i czas pozbierać śmieci na tyłach wroga 😉

  • nofatchx pisze:

   Hmmm, bez artylerii, poza Malinowką i Prochorowką, Twój LT-zbieracz śmieci, nie będzie niczym innym niż one shot’owym śmieciem dla „lodówki”, lub innego TD,ka 😉

 18. Barry_spocona_pacha pisze:

  Trzymam za słowo:)

 19. zaciekawiony pisze:

  a co z misjami? tez proszę skrócić o połowę wartości ogłuszenia

 20. Vive la révolution pisze:

  Nie mogę tego bełkotu z ułamkami i mini procentami słuchać, jak słyszę ze strony Wargaming-u o artach to mnie skręca ze wściekłości. Zlikwidować arty całkowicie albo max. 1 na bitwę z najmniejszymi uszkodzeniami ! Wywalić to dziadostwo (arty) z gry ! Pograjcie sobie w tym Wargaming-u z trzema artami na mapie i niech tak te wszystkie trzy skupią się na was łącznie z artą francuską strzelającą trzema pociskami raz po raz. Ja tak miałem, dostałem czterema pociskami od art. raz po raz ! Myślicie w tym Wargaming-u, że to jest takie przyjemne i śmieszne !? Miałem ochotę rozwalić cały WOT z tego powodu. Szczególnie że nie ma jak podjąć walki z czymś takim !?
  Przestańcie irytować graczy artami i tymi swoimi głupimi pomysłami z niby optymalizacji !!!
  Zwariowali całkiem w Wocie!

  WYWALCIE ARTY Z WOTA !!!

  Wolny WOT bez art. !

   • MAX pisze:

    Ciekawe… jak gram ARTĄ to: płacz… ARTY HELP, ARTY KILL CAMPERS, ARTY TO, TAMTO i SRO… ARTA lekiem na całe zło… nie płaczcie więc o pomoc jak czołg przeciwnika gra na wieżę. Uwierzcie mi jeżeli ruszacie się czołgiem to WAS – ARTĄ nie trafię, celuję w leniwych i głupich czołgistów, którzy stoją bez pomysłu na bitwę. Max 2 ARTY na bitwę i pozostawienie jak jest, teraz jest całkiem dobrze, no może faktycznie zwiększyć tą efektywność osłony PO.

  • Anonim pisze:

   Hur durr!!!!

 21. Kowboj klawiatury pisze:

  Wszystko super ale misja na 1800s ogłuszenia już odpada

 22. FlamixKL pisze:

  Zmiany, dla mnie, nieodczuwalne… Chce zmian/ułatwień MO dla arty!!!

 23. bulii1 pisze:

  niech oddadzą mi expa za te zbadane arty i wykluczą je z misji osobistych, specjalnie zmuszają by grać tym gównem a potem płaczą że gre im niszczy …. obj 261 jest niegrywalny a będzie jeszcze zabawniejszy 🙂

 24. igi pisze:

  Wszystko ok, ale jednocześnie powinni uprościć misje osobiste na tego typu pojazdach.

 25. Sss pisze:

  No okej ale jeszcze bym zmniejszył liczbę do 1 sztuki i bym się zgadził

 26. Anonim pisze:

  coz dalej arty bedzie jedyna klasa ktora bede gral ;)). elo frajerzy dalej beda was za free zbijal

  • Anonim pisze:

   Hunt Arty Mode On – Jak Ci się dzisiaj puffnie przez lekki czołg to na 100% będę ja i gówno zrobisz

   • Anonim pisze:

    Przyjedź cieniasie i cię zgaszę jak peta.

    • Anonim pisze:

     Póki co sam jesteś gaszony czerwony obsrajku z arty..

     • Anonim pisze:

      haha co dzban, nim zobaczysz arte tym swoim śmiesznym piździkiem już dawno będziesz w garażu

     • Anonim pisze:

      Dzbana szukaj w rodzinie. Lepiej stań obok wody żebyś miał się gdzie utopić cepie jak będę jechał po twoje marne klikerskie dupsko

     • Anonim pisze:

      Twój ból pupska sprawia mi ogromną przyjemność. Większą sprawia mi tylko gdy ktoś po bitwie napisze do mnie z żalem, że popsułem mu bitwę.

     • Anonim pisze:

      Btw… Topielce, niezależnie od klasy pojazdu, powinni być dotkliwiej karani przez WG. Nawet perm banem dla „mistrzów” tej taktyki.

     • Anonim pisze:

      Za głupotę też

     • Anonim pisze:

      Jaki ból? Po prostu mówię co myślę. Pluje na ciebie i resztę klikaczy. hatfu

     • Anonim pisze:

      Plujesz pewnie z Type Retard Heavy lub innego guana załadowany po dach pestkami premium psując grę graczom grającymi na jedyne atuty. O ile przed artą da się na dużej ilości map skutecznie obronić, o tyle takim E 100 przed SC z APCR już ciężej. I to dla takich dzbanów jest zdrową sytuacją. Będę grał artą póki nie usuną amunicji premium i nie przywrócą równej walki jak miało to miejsce w początkowych latach tej gry. Będą grał póki grając czołgiem ciężkim/średnim nie będę się czuł jak w czołgu lekkim.

     • Anonim pisze:

      Nie gram tylem. Znowu starałeś się zabłysnąć a wyszedleś na deb. la.. Lepiej już się nie udzielaj kapciu.

     • Anonim pisze:

      Nieuku wracaj do szkoły i doinformuj się o takim czymś jak alternatywa i jak się konstruuje takie twory. Więc póki niezrozumiałego hejtu nic sobą nie pokazałeś. Co więcej… Zniżę się do twojego poziomu i powiem: jesteś zwykłym kmiotkiem i tyle. Żegnam.

     • Anonim pisze:

      Ty tłuku zamiast udawać yntelygentna przemyś co napisałeś.. mam nadzieję że się nie rozmnożysz w przyszłości biedny cieciu z biedry

     • Anonim pisze:

      Ty widocznie masz coś z du.pą 🙂 Idź brać swoje duże arciarskie lufy prosto w odbytnice szczylu

    • Anonim pisze:

     Za marzenia nie karają

  • Anonim pisze:

   To ja cie dojade w 1 minucie bitwy zniszcze cie z heka moim kolowcem 🙂

 27. Anonim pisze:

  Dobrze nerfić do do oporu. Dla mnie okejka zawsze dla nerfienia artylerii

 28. nojatamniewiem pisze:

  pierfszy

 29. Dobra nerfcie Arty ile wlezie, won mi z tej gry z tym dziadostwem .

 30. Donate pisze:

  Jakby kogoś interesowała sytuacja Programu rekrutacyjnego 2.0 i nienaliczających się punktów to właśnie taką odpowiedź otrzymałem od service desk WG na moje pytanie, jak długo będzie jeszcze trwał ten problem oraz jak długo trzeba czekać aby punkty się naliczyły –
  „I understand your concern, but, sadly, we don’t have informations about date of fixing this- we are truly sorry for all inconveniences.”

  Normalnie śmiech na sali…. GG WG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.