Misje codzienne na miesiąc luty w WoWs

Jak zapewne wiecie, od jakiegoś czasu w WoWs pojawiają się misje codzienne, za które dostajemy nagrody. Deweloperzy postanowili nam je przedstawić w formie tabelki.

Dzień Wszystkie dzienne nagrody
1 lutego Po 12 sygnałów India Delta i Juliet Yankee Bissotwo; 400 jedn. węgla
2 lutego 12 Grup naprawczo-ratunkowych II, 400 jedn. węgla
3 lutego 12 wzorów kamuflażu „Typ 5”, 400 jedn. węgla
4 lutego 2000 PD, 2000 wolnych PD, 4000 elitarnych PD dowódcy, 400 jedn. węgla
5 lutego Po 12 sygnałów India Yankee i Mike Yankee Soxisix, 400 jedn. węgla
6 lutego 12 Myśliwców II, 400 jedn. węgla
7 lutego Po 12 sygnałów Juliet Charlie i India Bravo Terrathree, 400 jedn. węgla
8 lutego 300 000 kredytów
9 lutego 2000 PD, 2000 wolnych PD, 4000 elitarnych PD dowódcy, 400 jedn. węgla
10 lutego 12 sygnałów Sierra Mike, 24 sygnały Hotel Yankee, 400 jedn. węgla
11 lutego 12 Wytwornic dymu II, 400 jedn. węgla
12 lutego Po 12 sygnałów November Foxtrot oraz Juliet Whiskey Unaone, 400 jedn. węgla
13 lutego 36 wzorów kamuflażu „Typ 1”, 400 jedn. węgla
14 lutego 2000 PD, 1000 wolnych PD, 4000 elitarnych PD dowódcy, 400 jedn. węgla
15 lutego Po 12 sygnałów November Echo Setteseven oraz Zulu Hotel, 400 jedn. węgla
16 lutego 12 Grup naprawczych II, 400 jedn. węgla
17 lutego 12 sygnałów Victor Lima, 400 jedn. węgla
18 lutego 50 000 kredytów, 400 jedn. węgla
19 lutego 2000 PD, 2000 wolnych PD, 4000 elitarnych PD dowódcy, 400 jedn. węgla
20 lutego 12 sygnałów India X-Ray; 400 jedn. węgla
21 lutego 12 Doładowań silnika II, 400 jedn. węgla
22 lutego 12 sygnałów Equal Speed Charlie London; 400 jedn. węgla
23 lutego 36 wzorów kamuflażu „Typ 2”; 400 jedn. węgla
24 lutego 2000 PD; 2000 wolnych PD; 4000 elitarnych PD dowódcy; 400 jedn. węgla
25 lutego 24 sygnały Zulu Hotel; 400 jedn. węgla
26 lutego 12 Radarów dozorowania II; 400 jedn. węgla
27 lutego 24 sygnały Papa Papa, 400 jedn. węgla
28 lutego 400 jedn. węgla

barula

Pływający batyskaf bojowy. Monotematyczny wojownik autostrad uwielbiający historię, a w szczególności mongołów. W wolnych chwilach łażący po lasach romantyk z nożem i składaną piłą. Majtek okrętowy szukający dziury w całym, a w szczególności WoWsie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.