9.20 – szczegółowa lista zmian parametrów czołgów

Wszystkie zmiany zebrane w jedno miejsce. Zaktualizowane o dane, przedstawione na rosyjskim portalu WoT 😉

 T-54 first prototype:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia o 9%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia o 9%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 100 mm D-10T-K przy obrocie wieży o 25%;
 • Skrócono czas celowania działa 100 mm D-10T-K na wieży T-54 first prototype z 2,4 do 2,2 s;
 • Zwiększono zasięg widzenia z 360 do 380 m;
 • Wzmocniono pancerz wieży;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412 dla działa 100 mm D-10T-K z 183 do 190 mm;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412P dla działa 100 mm D-10T-K z 235 do 247 mm;
 • Kąty nachylenia działa 100 mm D-10T-K w dół zwiększone z -6 do -7°;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 100 mm D-10T-K o 22 pociski (z 34 do 56).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 T-44-100:

 • Zmniejszono rozrzut działa 100 mm LB-1 przy obrocie wieży o 15%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 100 mm LB-1 z 8,1 do 7,5 s;
 • Skrócono czas celowania działa 100 mm LB-1 z 2,2 do 2,0 s;
 • Wzmocniono pancerz wieży;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412 dla działa 100 mm LB-1 z 183 do 190 mm;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412P dla działa 100 mm LB-1 z 235 do 247 mm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 T-44:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia T-44 o 9%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia T-44M o 10%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia T-44 o 9%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia T-44M o 10%;
 • Zmieniono rozrzut działa 122 mm D-25-44 z 0,43 m na 0,42 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 100 mm LB-1 przy obrocie wieży o 14%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 122 mm D-25-44 z 19,2 do 15,2 s;
 • Skrócono czas przeładowania działa 100 mm LB-1 z 8,1 do 7,5 s;
 • Skrócono czas celowania działa 122 mm D-25-44 z 3,4 do 3,2 s;
 • Skrócono czas celowania działa 100 mm LB-1 z 2,3 do 2,1 s;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba i wieży;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412 dla działa 100 mm LB-1 z 183 do 190 mm;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412P dla działa 100 mm LB-1 z 235 do 247 mm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 T-54:

 • Zmieniono rozrzut działa 100 mm D-10T2S z 0,35 na 0,39 m;
 • Zmieniono rozrzut działa 100 mm D-54 z 0,39 na 0,33 m;
 • Skrócono czas przeładowania działa 100 mm D-10T2S z 7,8 do 7,4 s;
 • Wydłużono czas przeładowania działa 100 mm D-54 z 8,2 do 8,5 s;
 • Wydłużono czas celowania działa 100 mm D-10T2S z 2,3 do 2,5 s;
 • Skrócono czas celowania działa D-54 z 2,9 do 2,0 s;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba i wieży;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412 dla działa 100 mm LB-1 z 183 do 190 mm;
 • Zwiększono penetrację pocisku UBR-412P dla działa 100 mm LB-1 z 235 do 247 mm;
 • Kąty nachylenia działa 100 mm D-10T2S w dół zwiększone z -5 do -6°.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Object 140:

 • Wzmocniono pancerz na dachu wieży.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 IS-7:

 • Dodano silnik M-50ТИ;
 • Usunięto silnik M-10T;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia o 16%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia o 16%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 130 mm S-70 przy obrocie wieży o 25%;
 • Skrócono czas celowania działa 130 mm S-70 z 3,1 do 2,9 s;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości czołgu z 2150 na 2400.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 ISU-152:

 • Dodano działo 152 mm D-4S;
 • Usunięto działo 122 mm A-19 mod. 1937;
 • Usunięto działo 122 mm D-25S mod. 1944;
 • Usunięto działo 152 mm BL-10;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości czołgu z 1010 na 1200;
 • Zmniejszono koszt badań działa 122 mm BL-9S z 44 000 PD do 24 000 PD;
 • Zwiększono koszt badań następnego czołgu “Object 704” z 176 500 PD do 192 500 PD.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Object 704:

 • Dodano działo 152 mm D-4S;
 • Zmniejszono koszt badań następnego czołgu “Object 268” z 301 000 PD do 239 000 PD.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Object 268:

 • Poziomy zakres ruchu działa zostaje zwiększony do 11° na stronę;
 • Zwiększono prędkość wylotową pocisku standardowego dla działa 152 mm z 760 do 950 m/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX 13 75:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 75 mm SA49 o 2 pociski (z 42 do 44).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Bat.-Ch. 25 t AP:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 100 mm SA47 o 12 pocisków (z 30 do 42).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Bat.-Chât. 25 t:

 • Czołg opracowany do jakości HD;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 100 mm SA47 o 12 pocisków (z 30 do 42).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX 30:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia AMX 30 1er prototype o 11%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia AMX 30 A pré – série o 12%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia AMX 30 1er ptototype o 11%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia AMX 30 A pré – série o 12%;
 • Zmieniono rozrzut działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 1er prototype z 0,34 na 0,38 m;
 • Zmieniono rozrzut działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 A pré – série z 0,33 na 0,37 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 105 mm mle. F1 przy obrocie wieży AMX 30 1er prototype o 30%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 105 mm mle. F1 przy obrocie wieży AMX 30 A pré – série o 40%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 1er prototype z 10,2 do 9,0 s;
 • Skrócono czas przeładowania działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 A pré – série z 9,9 do 8,7 s;
 • Wzmocniono pancerz wieży;
 • Zmniejszono penetrację pocisku OFL-105-F1 dla działa 105 mm mle. F1 z 260 do 248 mm;
 • Zmniejszono penetrację pocisku OCC-105-F1 dla działa 105 mm mle. F1 z 320 do 300 mm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX 30 B:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia AMX 30 B o 25%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia AMX 30 B o 25%;
 • Zmieniono rozrzut działa 105 mm mle. F1 z 0,3 m na 0,36 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 105 mm mle. F1 przy obrocie wieży AMX 30 B o 33%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 B z 8,9 do 7,8 s;
 • Skrócono czas celowania działa 105 mm mle. F1 dla wieży AMX 30 B z 2,1 do 2,0 s;
 • Wzmocniono pancerz wieży;
 • Zmniejszono penetrację pocisku OFL-105-F1 dla działa 105 mm mle. F1 z 260 do 248 mm;
 • Zmniejszono penetrację pocisku OCC-105-F1 dla działa 105 mm mle. F1 z 320 do 300 mm.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX 50 100:

 • Kąty nachylenia działa 90 mm DCA 45 w dół zwiększone z -6 do -9°;
 • Kąty nachylenia działa 90 mm F3 w dół zwiększone z -6 do -9°;
 • Kąty nachylenia działa 100 mm SA47 w dół zwiększone z -6 do -9°.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX AC mle. 48:

 • Zmieniono rozrzut działa 120 mm AC SA46 z 0,33 na 0,37 m;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa 120 mm AC SA46 spowodowane jego ruchem o 42%;
 • Dodano magazynkowy system ładowania do działa 120 mm AC SA46;
 • Skrócono czas celowania działa 120 mm AC SA46 z 2,9 do 2,7 s;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 120 mm AC SA46 o 2 pociski (z 64 do 66).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 AMX 50 Foch:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia AMX 50 Foch o 9%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia AMX 50 Foch bis o 10%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia AMX 50 Foch o 9%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia AMX 50 Foch bis o 10%;
 • Zmieniono rozrzut działa 120 mm AC SA46 z 0,33 na 0,35 m;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa 120 mm AC SA46 spowodowane jego ruchem o 30%;
 • Dodano magazynkowy system ładowania do działa 120 mm AC SA46;
 • Wydłużono czas celowania działa 120 mm AC SA46 z 2,3 do 2,5 s;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 120 mm AC SA46 o 4 pociski (z 64 do 68).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Foch (155):

 • Dodano radio SCR 619F;
 • Dodano silnik Saurer 1000F;
 • Usunięto radio SCR 619;
 • Usunięto silnik Saurer;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba;
 • Kąty nachylenia działa 155 mm AC SA58 w górę zwiększone z +12 do +18°;
 • Kąty nachylenia działa 155 mm AC SA58 w dół zwiększone z -5 do -6°;
 • Zmiana statusu na pojazd specjalny.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

AMX 50 Foch B:

 • Zastąpi AMX 50 Foch (155).

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Mäuschen:

 • Poprawiono mobilność poprzez zmniejszenie oporów zawieszenia na wszystkich rodzajach gruntów.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Maus:

 • Wydłużono czas przeładowania działa 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 z 12 do 13,3 s;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości czołgu z 3 200 na 3 000.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger:

 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane ruchem zawieszenia o 6%;
 • Zmniejszono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia o 6%;
 • Zwiększono prędkość obrotu zawieszenia z 22 do 26 °/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 M46 Patton:

 • Wzmocniono pancerz wieży.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 M48A1 Patton:

 • Usunięto działo 90 mm Gun M41;
 • Usunięto działo 105 mm Gun T5E1M2;
 • Usunięto pocisk AP M77;
 • Usunięto pocisk HE M71;
 • Usunięto pocisk HVAP M304;
 • Usunięto pocisk AP T32M2;
 • Usunięto pocisk APCR T29E3M2;
 • Usunięto pocisk HE M11A2;
 • Wzmocniono pancerz wieży.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O-I Experimental:

 • Usunięto działo 10 cm Cannon Type 14;
 • Usunięto pocisk APHE Type 95;
 • Usunięto pocisk APHE Type 95 Toku Kou;
 • Usunięto pocisk HE Type 14;
 • Zmniejszono prędkość obrotu wieży z 22 do 20 °/s;
 • Wzmocniono pancerz kadłuba i wieży;
 • Zmniejszono maksymalną prędkość z 40 do 25 km/h.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O-I:

 • Osłabiono pancerz kadłuba i wieży.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O-Ho:

 • Dodano pocisk AP Experimental Type 2 Toku Otsu.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Type 4 Heavy:

 • Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia Type 4 Heavy z 20 do 15 °/s;
 • Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia Type 4 Heavy Kai z 22 do 17 °/s;
 • Zmniejszono prędkość obrotu wieży Type 4 Heavy z 18 do 17 °/s.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Type 5 Heavy:

 • Zmniejszono prędkość obrotu zawieszenia z 22 do 17 °/s;
 • Zmniejszono prędkość obrotu wieży z 20 do 18 °/s;
 • Osłabiono pancerz kadłuba.

Bin4r

Gracz World of Tanks od 2014 roku. Gram, bo jestem pasjonatem i wiem, że większość graczy w WoT to pasjonaci. Niech nasza gra będzie bardziej taktyczna i przemyślana. Trudniejsza, ale mniej irytująca – a przez to bardziej satysfakcjonująca. Postawmy na miodność!

guest
44 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
lolll

jak już się wzięli za francuskie niszczyciele to przydałoby się usunąć podstawowe działo na ARL V39. Działo III poziomu z penetracją 68mm na 6 poziomie, do tego rzut na dół listy i nasz czołg staje się nabijaczem rykoszetów dla drużyny przeciwnej.

Mkki

A co z buffem dla bat-chat 12t i dla T54E1 to są beznadziejne czołgi którym powini dać buffa a nie objektowi 140

Luki

Bat-chat 12t beznadziejny?? Omg

Truth is God

Is-7 Mega buff do HP. Będzie ciężko go teraz skończyć.

Anonimowo

ale , ale jak to gdzie buff dla Centurion X , IX i VIII
gdzie nerf dla b-c 25T

xxx

Jest buf o 40 więcej pancerza

lord

bc25t model hd i nie ma zmian działa WG i love you 🙂

Truth is God

Yeah! Jeej 😂

ja

ale jak to usunięto w ISu BL-10

Majko

dali Ci nową 152

Pan_Tygrys

RIP OI-EXP, mój ulubiony tank…

ewokgoeth

moj t-54fp i t-44 lubią to 🙂
moze nie rewelacyjny buff ale zawsze cos

Anonimowo

Może i T44 fajny buff ale teraz IX ssie pałe.

Maciej

Ja mam T-54 mod. 1 i bardzo mi sie to podoba. A najbardziej ta ilość pocisków <3

Tomek

Kto mi powie dlaczego AMX AC mle. 48 ma mieć mniej HP odi ISU-152 i to o 200?!
AMX jest troszeczkę no… WIĘKSZY? TO jest wgl irytujące że od 8 do 10 poziomu mamy ten sam pojazd, a różnice między nimi to 800 hp (mówię tutaj o AMX poziomu 8 i Foch 155)

Teravius

Bo amx jest bardziej mobilny i dostanie porzadny pancerz frontalny. Czego ISU nie ma i dlatego dostaje 200hp wiecej. Kapish?

no tak...

Szczerze ? Jeszcze bardziej ******* fransuskie TD… jprdl, nie gram w to już ponad rok, śledzę info na bieżąco i jestem pewien, że gdybym teraz zagrał, to zostałyby trzy rzeczy ze starych wspomnień
1. Zjebane RNG
2. “W dziesiątkę” za zero w papier
3. Prem tanki

Teravius

Francuskie tdki wlasnie troche odzyja bo sa mocno do tylu jak na ten moment. Pamietaj ze osemka dostaje magazynek z3 pociskami i sporego buffa do celnosci. Ja te zmiany rozumiem i szanuje. Robia z tdkow ktore wspieraly ciezkie ze sredniego dystansu zabojcow czolgow srednich i lekkich. Zobaczysz, ta zmiana wyjdzie na dobre. A no i to ze bede mial unikalnego focha 155 rozpierdalacza ciezarow to kolejny fajny wyroznik. Co mnie martwi to buffy przegietego ruskiego dziadostwa. Te cholerne nalesniory powinny nerfy dostac a nie buffy bo ruskie wyblagaly… masakra :/

Może i gadam głupoty...

AMX AC 46 i następnicy (może bardziej nasępnicy, bo 7 tier bardziej odpowiedni jest do gry zza wzniesień, gdzie można wykorzystać jeszcze istniejącą depresję) są specyficzne w grze. Nie są to maszyny typowo do snajpy, czy wspierania z średniego dystansu, a raczej do walki w pobliżu ciężkich. Wynika to przede wszystkim z naprawdę dobrego pancerza i w miarę często strzelających dział. W krytycznej sytuacji można się wycofać i pograć coś na kamuflaż, który nie jest zły.

Anonimowo

Koło H..ja latają mi te zmiany ja pytam się kiedy POLSKIE DRZEWKO!!!!!!!!!!!

jajek92

nie ma i nie będzie. I spora część graczy jest z tego powodu szczęśliwa 😉 i to wulgarne słowo piszę się przez CH…

wuteasuwatelikacz

Może chciał napisać holibka? 😀

Grzybek

jajek92 chodzi ci o chusteczke? to nie jest wulgarne słowo, chyba

Jankes

Mnie ciekawi czy poprawią celność amxowi cdc ?? Powinni poprawić szybkość celowania 😉

Marti

Jak tylko pojawił się w sklepie cdc miał super działo path później dali nerfa, podobnie rudy dostał po dziale tylko ze pół roku po wyjściu

T-34-3

Podobno miały być zmieniane parametry T-34-3 (zmiana czasu celowania z 3,4 do 2,9). I gdzie te zmiany?

wuteasuwatelikacz

Powinni zbufać chińskie medy, przecież to co z nimi jest teraz w porównaniu do ruskich, to katorga, 181 peny do 190… Do tego ten czas skupiania i piszę tu o t-34-2.

Może i gadam głupoty...

T-34-2 nie ma niewystarczającej peny. Niewystarczająca jest celność i stabilizacja działa. Nie wspomnę już o tym, że premki mają lepsze parametry w prawie każdym istotnym aspekcie. Chinole wymagają buffa i albo dostaną w tym patchu (o ile można uznać to za pierwszą fazę zmian), albo dopiero później.

HeliosDrago

Gdzie zmiany Fv4202 i centurionów?

ehh

o co kużwa chodzi z tymi FOchami tieru 10?
jakie są parametry tej nowej 10ki, i jak bede miał Focha 155 to dadzą tą nową 10kę za darmo?

Anonimowo

tak jesli focha masz w garazu

ehh

ok podziękował… może warto odkupić tego Focha 155 :/

Anonimowo

No nie zabierają penetracje dla Amx 30, tak przebijal wszystko a teraz nie będzie 🙁

Anonimowo

BC 25t nie bedzie miał nowego działa?

Anonim

Nie będzie miał ,ponieważ WG spotkało się z ogromną krytyką związaną z nowym bct wiec zostawiają go narazie ,ale co zrobią pózniej to nikt nie wie .

ko

t44 i inne jego klony dostaną 190 peny no i dobrze zawsze coś bo 180 to trochę za mało a tak dostanie te kilka milimetrów peny co powinno wystarczyć

dawset33

Teraz w O-I będzie wchodzić wszystko :/
I dodatkowo brak BL-10 w ISU… Co tu się dzieje?

Anonimowo

OI dostanie nerfa tylko do pancerza tylnego więc luz 🙂

xxx

O-i ciągle dostaje nerfa więc na przód niedługo też dostanie

T

Gdzie buff dla is 6 kurw… Obiecaly a nie ma

Grzybek

WG ma dla ciebie odpowiedź: kup lepszą premkę i będziesz zadowolony