Wieści z SuperTestu – włoska linia krążowników

Drzewkowe krążowniki włoskie tierów I-X oraz włoski krążownik premium T5 Genova i włoski niszczyciel T10 Paolo Emilio zostaną dodane do gry w następnej sesji testowej.

Włoskie krążowniki będą wyposażone w specjalny sprzęt eksploatacyjny „Dym paliwowy” oraz unikalną amunicję pociski półprzeciwpancerne (w skrócie PPP), dobrą manewrowość, mocną salwą z długim czasem przeładowania.


Pociski półprzeciwpancerne (PPP) mają cechy dwóch typów amunicji jednocześnie:

 • – pocisk tego typu może rykoszetować, ale kąt rykoszetu jest mniejszy niż w zwykłych pociskach PP (60-85stopni);
 • – dla tych pocisków stosowana będzie reguła 14.3 kalibru;
 • – jeśli pocisk nie zrykoszetuje, pocisk zachowa się jak odłamkowo-burzący;
 • – pociski te nie będą nadpenetrowały;
 • – nie będą powodowały pożarów
 • – uszkodzenia i penetracja będzie większa niż w standardowych pociskach OB;
 • – będą zadawały tylko 10% uszkodzeń niszczycielom.

 

Pociski PPP  są przeznaczone do zadawania stałych wysokich obrażeń w przypadku, gdy pociski PP (przeciw pancerne) nie są efektywne.


Dym paliwowy jest bardzo podobny do zwykłej wytwornicy dymu, ale okręt wyposażony w ten sprzęt eksploatacyjny będzie mógł użyć go nawet przy pełnej prędkości. Dzięki temu włoskie krążowniki będą mogły się ukryć przed wrogimi okrętami lub samolotami bez utraty prędkości i możliwości manewru. Dym tego typu wytwarzany jest przez 25-40 sekund i rozwiewa się w 10 sekund.

Włoskie krążowniki będą wyposażone w niewielką ilość wyrzutni torpedowych, których torpedy nie będą miały za dużych uszkodzeń i prędkości, ale w zamian będą miały dobry zasięg, małą wykrywalność i krótki czas przeładowania.

Chcielibyśmy także skomentować sprawę nazw włoskich krążowników. Prawdą jest, że włoskie ciężkie krążowniki z lat 1920-1930 otrzymywały swoje nazwy od miast podbitych w czasie 1 Wojny Światowej. Jednakże, z tego co widać, Włosi wybierali zwłaszcza te miasta, które miały znaczące znaczenie – zarówno strategiczne jak i ideologiczne. Większość tych symbolicznych nazw została użyta dla historycznych okrętów – takich jak Trento, Fiume, Zara, Pola, Gorizia i Bolzano. Ponieważ więcej krążowników po Bolzano nie zbudowano, dlatego trudno określić jakie nazwy by otrzymały.

Rozpatrywaliśmy kilka opcji nazw okrętów i w końcu zdecydowaliśmy się kontynuować nazywanie okrętów po miastach, które znacząco i mocno związane są z Włochami, mimo że niektóre z nich nie wpisują się w tradycję historyczną. Stąd też wybraliśmy: Milano, Torino, Verona i Genova. Dla następnego planowanego okrętu zarezerwowaliśmy nazwę Venezia.

Warto wspomnieć, że Regia Marina używała takich nazw wcześniej – jeśli przyjrzeć się krążownikom pancernopokładowym z lat 1910 i lekkim krążownikom z 1920 – mamy: Pisa, Taranto, Bari itd.
Zatem użyta przez nas koncepcja nazewnictwa okrętów nie jest całkiem wymyślona i została już kiedyś użyta.

Dziękujemy za wasz wkład i dyskusję.

włoski krążownik Eritrea, tier I

Punkty Wytrzymałości — 8100. Opancerzenie — 6 mm.

Bateria dział głównych — 2×2 120 mm. Zasięg ognia — 9.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB — 850. Szansa na podpalenie — 6%. czas przeładowania — 4.5 s. czas obrotu o 180 stopni — 22.5 s. — 90 m. prędkość wylotowa pocisków OB — 750 m/s. Sigma — 2.00.

Prędkość maksymalna — 20.0 węzłów — 310 m. czas przestawiania steru — 5.7 s. — 6.8 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 2.4 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

włoski krążownik Nino Bixio, tier II

Punkty Wytrzymałości — 16600. Opancerzenie — 6 mm.

Bateria dział głównych — 8×1 120 mm. Zasięg ognia — 11.4 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 2850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 2100. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 22.5 s. maksymalny rozrzut — 111 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

Prędkość maksymalna — 26.8 węzłów Promień skrętu — 480 m. czas przestawiania steru — 4.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 8.1 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 2.9 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

włoski krążownik Taranto, tier III

Punkty Wytrzymałości — 19600. Opancerzenie — 6 mm.

Bateria dział głównych — 7×1 150 mm. Zasięg ognia — 10.6 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3550. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3700. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 106 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 835 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 835 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×2 533 mm. — 9067. Zasięg — 8.0 km. — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. — 7.2 s. — 1.0 km.

Obrona plot.:

2×1 76.2 mm.

Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 210, — 18, szansa trafienia — 74 %, zasięg ognia 1.0–3.0 km;

Prędkość maksymalna — 28.2 węzłów Promień skrętu — 450 m. czas przestawiania steru — 5.7 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 9.4 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 4.1 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

włoski krążownik Alberto di Giussano, tier IV

Punkty Wytrzymałości — 24000. Opancerzenie — 10 mm.

Bateria dział głównych — 4×2 152 mm. Zasięg ognia — 15.6 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3000. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 140 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 9067. Zasięg — 8.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

2×1 20.0 mm, 4×2 20.0 mm, 3×2 100.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 72 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 350, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 77 %, zasięg ognia 1.5–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 36.5 węzłów Promień skrętu — 580 m. czas przestawiania steru — 7.0 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.1 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 5.1 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Myśliwiec katapultowany.

włoski krążownik Raimondo Montecuccoli, tier V

Punkty Wytrzymałości — 26500. Opancerzenie — 13 mm.

Bateria dział głównych — 4×2 152 mm. Zasięg ognia — 14.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3000. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 30 s. maksymalny rozrzut — 136 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 10.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

10×1 20.0 mm, 3×2 100.0 mm, 4×2 37.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 74 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 350, stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 37.0 węzłów Promień skrętu — 610 m. czas przestawiania steru — 7.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.6 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 6.6 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 5.5 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

włoski krążownik Trento, tier VI

Punkty Wytrzymałości — 34500. Opancerzenie — 16 mm.

Bateria dział głównych — 4×2 203 mm. Zasięg ognia — 16.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 4800. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4700. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 150 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 840 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

10×2 20.0 mm, 4×2 37.0 mm, 6×2 100.0 mm, 4×2 13.2 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 193, szansa trafienia — 77 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 2, uszkodzenia od eksplozji — 700, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 35.0 węzłów Promień skrętu — 630 m. czas przestawiania steru — 9.5 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.5 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.9 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.7 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

włoski krążownik Zara, tier VII

Punkty Wytrzymałości — 37100. Opancerzenie — 16 mm.

Bateria dział głównych — 4×2 203 mm. Zasięg ognia — 15.8 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5050. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4800. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 142 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 900 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 900 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

10×1 20.0 mm, 4×2 20.0 mm, 6×2 37.0 mm, 6×2 100.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 630, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 83 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 2, uszkodzenia od eksplozji — 840, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 83 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 32.0 węzłów Promień skrętu — 580 m. czas przestawiania steru — 9.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.0 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.5 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.3 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

włoski krążownik Verona, tier VIII

Punkty Wytrzymałości — 42800. Opancerzenie — 25 mm.

Bateria dział głównych — 3×3 203 mm. Zasięg ognia — 15.3 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 16 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 139 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 2×4 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 95 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

6×1 65.0 mm, 12×6 20.0 mm, 12×1 90.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 350, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 910, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 85 %, zasięg ognia 1.5–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 6, uszkodzenia od eksplozji — 1050, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 85 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 37.0 węzłów Promień skrętu — 680 m. czas przestawiania steru — 11.0 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.4 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 9.5 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.7 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

włoski krążownik Torino, tier IX

Punkty Wytrzymałości — 44800. Opancerzenie — 25 mm.

Bateria dział głównych — 4×3 203 mm. Zasięg ognia — 16.7 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 148 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.05.

Wyrzutnie torpedowe — 2×4 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 13900. Zasięg — 13.5 km. Prędkość — 56 węzłów czas przeładowania — 95 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.1 km.

Obrona plot.:

8×1 65.0 mm, 16×2 37.0 mm, 12×1 90.0 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 11, uszkodzenia od eksplozji — 980, stałe uszkodzenia na sekundę — 526, szansa trafienia — 88 %, zasięg ognia 1.0–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 6, uszkodzenia od eksplozji — 1260, stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 88 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 36.7 węzłów Promień skrętu — 730 m. czas przestawiania steru — 10.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 15.5 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 10.2 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 9.7 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.
 • 4 slot — Grupa Naprawcza.

włoski krążownik Milano, tier X

Punkty Wytrzymałości — 51800. Opancerzenie — 25 mm.

Bateria dział głównych — 5×3 203 mm. Zasięg ognia — 17.1 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 151 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.05.

Wyrzutnie torpedowe — 2×3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 13900. — 13.5 km. Prędkość — 56 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.1 km.

Obrona plot.:

8×2 65.0 mm, 10×4 37.0 mm, 12×2 90.0 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 12, uszkodzenia od eksplozji — 1120, stałe uszkodzenia na sekundę — 665, szansa trafienia — 90 %, zasięg ognia 1.0–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 8, uszkodzenia od eksplozji — 1400, stałe uszkodzenia na sekundę — 228, szansa trafienia — 90 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

Prędkość maksymalna — 36.6 węzłów Promień skrętu — 760 m. czas przestawiania steru — 11.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 15.7 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 11.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 9.9 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

 

 • 1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.
 • 2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).
 • 3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.
 • 4 slot — Grupa Naprawcza.

włoski krążownik Genova, tier V

Punkty Wytrzymałości — 30100. Opancerzenie — 13 mm.

Bateria dział głównych — 4×2 203 mm. Zasięg ognia — 13.1 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 4800. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4700. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 123 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 840 m/s. Sigma — 2.00.

Wyrzutnie torpedowe — 4×2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 9067. Zasięg — 8.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

Obrona plot.:

12×1 102.0 mm, 4×1 76.2 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 420, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 1.0–3.0 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 3.0–4.0 km;

Prędkość maksymalna — 34.5 węzłów Promień skrętu — 660 m. czas przestawiania steru — 8.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.8 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 11.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 6.6 km.

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

Wszystkie statystyki podane są bez modułów i dowódcy. Mogą się one zmienić w czasie trwania testów.
Włoski niszczyciel T10 Paolo Emilio jest w początkowej fazie testów i do gry dodany jest model testowy, stąd też jego parametry zostaną podane później.

Wszystkie dane w blogu deweloperów są wstępne i mogą ulec zmianie.

Źródło: World of Warships Development Blog

Tłumaczenie: Dark_Havoc

barula

Pływający batyskaf bojowy. Monotematyczny wojownik autostrad uwielbiający historię, a w szczególności mongołów. W wolnych chwilach łażący po lasach romantyk z nożem i składaną piłą. Majtek okrętowy szukający dziury w całym, a w szczególności WoWsie.

3 komentarze

 1. Sharp_ pisze:

  W sumie włoskie drzewko zapowiada się całkiem ciekawie, ze względu na ten dym paliwowy oraz ciekawe okręty w większości historyczne (mam nadzieję). Tylko kurczę trochę słabo, że to przy okazji będzie kolejne drzewko posiadające prawdopodobnie złą banderę na okrętach (zamiast bandery regia marina będzie marina militarre). No niby to szczegół w całych modelach okrętów, jednak (przynajmniej dla części graczy) okręty wydają się fajniejsze i przyjemniejsze w grze, jeżeli posiadają historyczny wygląd i parametry. W każdym razie mam nadzieję, że bandery oraz inne aspekty zostaną zamienione na te historyczne/

  • J_jW pisze:

   Cała góra to papiery, a Taranto na tierze III od razu wygląda na okręt niemieckiej budowy, na ale, jest to historyczna jednostka typu Magdeburg.

 2. J_jW pisze:

  Dużo papierowych okrętów na wyższych tierach, cóż budowę włoskich krążowników zakończył Bolzano w pierwszej połowie lat 30-tych. Na razie Bolzano się nie pokazał, trzymają go prawdopodobnie jak smakowity kąsek z przeznaczeniem na zarabiającą premkę na VII – VIII tier. Mają też propozycję wielkiego włoskiego niszczyciela na X tier.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.