Renesans: zasady i regulacje


Podstawowe informacje o wydarzeniu Renesans
 • Wydarzenie Renesans trwać będzie od 11 stycznia, 09:00 CET do 25 stycznia, 09:00 CET (UTC+1).
 • Podczas tego wydarzenia gracze mogą otrzymać różne nagrody, w zależności od liczby zebranych punktów sławy; mogą też skonstruować pojazd premium w Warsztacie.
 • Liczba nagród i możliwość stworzenia pojazdu premium zależy od liczby stoczonych bitew oraz zwycięstw, a także od strategicznych decyzji podejmowanych przez dowódców klanowych.
 • Gracze mogą zdobywać punkty sławy poprzez uczestnictwo w bitwach. Będą one mogły być wymienione w dowolnym momencie wydarzenia na premie osobiste, które mogą zwiększyć przyrost osobistych punktów sławy. Po zakończeniu wydarzenia zebrane przez gracza punkty sławy mogą zostać wymienione na nagrody.
 • Wszyscy gracze otrzymają tak zwane moduły eksperymentalne, które zmieniają techniczne charakterystyki pojazdów w bitwach na mapie globalnej.
 • Klany będą zdobywać punkty sławy zarówno w bitwie jak i za wypełnianie specjalnych warunków.
 • W dowolnym momencie trwania wydarzenia klan może użyć specjalnej mechaniki, która konwertuje klanowe punkty sławy na punkty badań.
 • Punkty badań można zainwestować w różne technologie przyspieszające zbieranie klanowych punktów sławy i ułatwiające klanom działania na mapach.
 • Klany, które rozważnie zainwestują swoje punkty sławy będą zdobywać ich coraz więcej w bitwach.
 • Klany, które optymalnie dysponowały swoimi środkami, zbierając punkty sławy oraz inwestując je w technologie, a także osiągnęły dobre wyniki w bitwach, mają największe szanse na osiągnięcie sukcesu podczas wydarzenia.
Zmiany w porównaniu z poprzednimi wydarzeniami
 • Parametry niektórych z modułów eksperymentalnych zostały zaktualizowane.
 • 15 wstępnych punktów badań nie będzie już przyznawanych.
 • Mechanika częściowego inwestowania została wyłączona.
 • Została dodana premia „Zgłoszenie do aukcji inwazyjnej Frontu elitarnego” dla prowincji frontów podstawowego i zaawansowanego.
 • Liczba premii „Zgłoszenie do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego” została zmniejszona.
 • Areny gry frontów podstawowego oraz zaawansowanego zostały powiększone o 10%.
 • Zmienił się koszt technologii i liczba ich zakupów w Laboratorium.
 • Pula pojazdów-nagród X poziomu oraz pojazdów premium w Warsztacie została zmodyfikowana.
 • Skorygowano pulę nagród za osobiste punkty sławy.
Glosariusz
 • Premie: klanowe ulepszenia są dostępne w prowincjach i nadawane posiadającym je klanom.
 • Zadania klanowe: zadania, które po ukończeniu dają klanowe punkty sławy, punkty badań oraz różne technologie.
 • Komponenty: elementy, które można złożyć przy użyciu surowców dostępnych w Warsztacie. Komponenty są wykorzystywane do konstrukcji pojazdów premium.
 • Moduły eksperymentalne: zestaw specjalnych modułów, które polepszają różne charakterystyki pojazdów. Wykorzystane tylko w ramach wydarzenia. Jednorazowe. Otrzymywane przez uczestników w ograniczonej lub określonej liczbie. Nie można ich uzupełniać.
 • Fronty: obszary, na które podzielona jest arena gry. Łącznie istnieją trzy fronty, a każdy z nich posiada własną mechanikę gry i warunki dostępu. Każdy kolejny front posiada mniej prowincji i lepsze nagrody, ale wymaga też ostrzejszej rywalizacji.
 • Inwestycja: specjalna mechanika odpowiedzialna za wymianę klanowych punktów sławy na punkty badań, których potrzebujecie do zakupu technologii. Jeśli klan posiada prowincje na frontach i użyje mechaniki Inwestycji, zostanie on automatycznie usunięty z mapy.
 • Laboratorium: dostawca technologii. Technologie można nabyć za punkty badań, które otrzymacie wyłącznie drogą wymiany klanowych punktów sławy.
 • Aukcje inwazyjne: połączenie inwazji i aukcji, w którym niektóre klany licytują inwazję z użyciem klanowych punktów sławy, podczas gdy inne klany uczestniczą w aukcji za pośrednictwem premii i technologii.
 • Premie osobiste: specjalne korzyści otrzymywane przez graczy w zamian za osobiste punkty sławy.
 • Kolejka produkcyjna: element Warsztatu. Sekwencja elementów do konstrukcji.
 • Surowce: różne przedmioty w grze otrzymywane po bitwie. Mogą być przetwarzane w Warsztacie.
 • Bonusowe nagrody: różne nagrody otrzymywane przez graczy po zakończeniu wydarzenia w zamian za zebrane osobiste punkty sławy.
 • Technologie: specjalne formy przewagi otrzymywane przez klany dzięki inwestowaniu uprzednio zdobytych punktów sławy.
 • Warsztat: mechanika dodająca specjalne zasoby po stoczonych na mapie globalnej bitwach. Służy do przekształcania tych zasobów i produkcji pojazdów premium.
1. Zasady ogólne

1.1. Wydarzenie Renesans trwać będzie od 11 stycznia, 09:00 CET do 25 stycznia, 09:00 CET (UTC+1). Ostatnim dniem walk będzie niedziela, 24 stycznia.

1.2. Będzie to wydarzenie jednoetapowe bez przerw ani dni wolnych.

1.3. Wszystkie klany (te już istniejące jak i nowo utworzone) będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu.

1.4. Arena gry zostanie podzielona na trzy fronty: podstawowy, zaawansowany oraz elitarny. Dostęp do zaawansowanego i elitarnego frontu jest ograniczony.

1.5. Bunty są wyłączone.

1.6. Wszystkie bitwy rozgrywane będą w formacie absolutnym: 15 na 15, pojazdami X poziomu.

1.7. Czas trwania bitwy będzie wynosić 15 minut.

1.8. „Mgła wojny” będzie włączona.

1.9. Kary za niestawienie się w bitwie będą włączone.

1.10. Dochody prowincji w złocie będą wyłączone. Podczas wydarzenia Renesans prowincje zapewnią swoim posiadaczom specjalne premie.

1.11. Właściciel prowincji nie bierze udziału w turniejach o prowincje inwazyjne, bitwach w turniejach poprzez aukcje ani w atakach lądowych na własne prowincje.

1.12. Klany mogą aplikować o turnieje inwazyjne na terytorium podstawowego frontu oraz o aukcje inwazyjne na zaawansowanym oraz elitarnym froncie, pod warunkiem, że posiadają terytoria na jakichkolwiek frontach.

1.13. Klany nie mogą atakować drogą lądową inwazyjnych prowincji na terytorium podstawowego frontu.

1.14. Klany mogą atakować drogą lądową inwazyjne aukcje na frontach zaawansowanych i elitarnych.

1.15. Sztaby są wyłączone. Dywizje można tworzyć w każdej prowincji.

1.16. Tworzenie i utrzymywanie dywizji jest bezpłatne.

1.17. Moduły dywizji są włączone, ale posiadają ograniczenia. Wszystkie dywizje są automatycznie wyposażone w moduł batalionu inżynieryjnego, który zmniejsza ograniczenie ruchu pomiędzy posiadanymi prowincjami o 50%.

1.18. Prowincje startowe na terytorium frontu podstawowego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew inwazyjnych.

1.19. Maksymalna liczba uczestników turnieju inwazyjnego wynosi 32.

1.20. W pierwszym dniu „ponownego podziału świata” maksymalna liczba uczestników turniejów inwazyjnych wyniesie 16.

1.21. Prowincje startowe na terytorium frontów zaawansowanego i elitarnego są dynamiczne i zmieniają swoje położenie po zakończeniu bitew.

1.22. Maksymalna liczba uczestników aukcji inwazyjnej na terytorium frontu zaawansowanego wynosi 16, a na terytorium frontu elitarnego 8.

1.23. Przesunięcie bitwy o 15 minut jest włączone w 50% prowincji.

1.24. Blokada pojazdów jest włączona w prowincjach frontu elitarnego. Podstawowy czas blokady wynosi 72 godziny.

1.25. Mapy:

 • Front podstawowy: Urwisko, Klasztor, Berlin, El Halluf, Ensk, Erlenberg, Zatoka rybacka, Autostrada, Himmelsdorf, Karelia, Lakeville, Dębina, Malinowka, Kopalnie, Przełęcz, Murowanka, Overlord, Rzeka Perłowa, Pilzno, Prochorowka, Redshire, Ruinberg, Piaszczysta rzeka, Cichy Brzeg, Linia Zygfryda, Step, Tundra, Westfield
 • Front zaawansowany: El Halluf, Ensk, Erlenberg, Zatoka rybacka, Autostrada, Himmelsdorf, Lakeville, Dębina, Malinowka, Kopalnie, Murowanka, Rzeka Perłowa, Prochorowka, Redshire, Piaszczysta rzeka, Cichy Brzeg, Linia Zygfryda, Step, Tundra, Westfield
 • Front elitarny: Ensk, Himmelsdorf, Dębina, Malinowka, Kopalnie, Murowanka, Prochorowka, Redshire, Piaszczysta rzeka, Cichy Brzeg, Step, Westfield
 • Przydział względny może być różny (niektóre, bardziej popularne mapy będą dostępne do gry częściej)
2. Warsztat

Podczas wydarzenia Renesans, gracze mogą użyć Warsztatu (przez wykorzystanie surowców otrzymanych po bitwach na mapie globalnej), aby skonstruować pojazdy premium z poziomów VII oraz VIII.

Warsztat znajduje się na ekranie klanu.

2.1. Zasoby

Po bitwie na mapie globalnej, uczestnicy otrzymają różne zasoby. Ilość zasobów jest taka sama dla wszystkich członków drużyny i zależy od następujących czynników:

 • Front bitwy
 • Typ bitwy
 • Wynik bitwy: klan zdobędzie więcej zasobów w przypadku zwycięstwa.
 • Liczba zniszczonych pojazdów przeciwnika: Im więcej zniszczonych nieprzyjacielskich pojazdów, tym więcej zasobów (pojazdy zniszczone pod koniec bitwy są wliczane, bez względu na to, kto je zniszczył).
 • Moduły eksperymentalne na zniszczonych pojazdach: Zniszczenie pojazdów posiadających moduły eksperymentalne zostanie nagrodzone dodatkowymi surowcami.

Surowce zdobyte w bitwie mogą zostać wykorzystane do tworzenia komponentów. Komponentów można użyć do konstrukcji pojazdów premium.

Złom to podstawowy zasób, którego można użyć, by otrzymać inne zasoby. W Warsztacie złom można wykorzystać w celu otrzymania różnych surowców: metale żelazne, metale nieżelazne i części zamienne. Proces przekształcania złomu na inne surowce jest błyskawiczny.

Surowce wykorzystywane są przy składaniu następujących komponentów: części silnika, opancerzenia, uzbrojenia, metalowych elementów oraz narzędzi.

Wszystkie przedmioty mogą zostać rozłożone na komponenty. Proces przekształcania złomu na inne surowce jest błyskawiczny. Ilość otrzymanych zasobów będzie mniejsza, niż ta użyta do złożenia przedmiotu.

Komponenty są wykorzystywane do konstrukcji pojazdów premium.

Jednocześnie można konstruować tylko jeden przedmiot (włączając w to pojazdy). Istnieje jednak możliwość ustalenia kolejki produkcyjnej.

Przedmioty w kolejce produkcyjnej można z niej usuwać lub przenosić w jej obrębie. W przypadku usunięcia przedmiotu z kolejki (łącznie z obecnie składanym), surowce zostaną w całości zwrócone do magazynu.

W Warsztacie gracze znajdą dziennik bitewny. Pokazuje on ilość surowców, które zdobyliście we wszystkich bitwach od czasu rozpoczęcia wydarzenia.

Warsztat będzie dostępny na wymianę punktów sławy na premie-nagrody do 11 lutego, 09:00 CET (UTC+1).

Po zamknięciu Warsztatu wszystkie niewykorzystane surowce zostaną usunięte.

Skonstruowane pojazdy zostaną przyznane graczom w ciągu kilku dni po zakończeniu okresu wymiany punktów sławy na premie-nagrody i podsumowania aukcji obligacji. Pojazdy zostaną przyznane 12 lutego.

Przez cały okres wydarzenia można zmontować tylko jeden pojazd premium, więc dokonajcie wyboru z wyprzedzeniem.
Data otrzymania zmontowanych w Warsztacie pojazdów może ulec zmianie.
3. Moduły eksperymentalne

W ramach wydarzenia wszyscy uczestnicy otrzymają eksperymentalne moduły, które wpłyną na techniczne charakterystyki pojazdów. Moduły te będzie można wykorzystać jedynie na mapie globalnej.

Na pojeździe może być zamontowany tylko jeden moduł eksperymentalny. Będzie on aktywny tylko przez jedną bitwę (moduł nie zostanie usunięty w przypadku technicznego zwycięstwa). Moduły te można demontować i montować ponownie na pojazdach.

Moduły eksperymentalne nie mogą być montowane na działach samobieżnych.

Po rozpoczęciu wydarzenia i zalogowaniu się do klienta gry, gracze otrzymają 3 moduły eksperymentalne każdego typu. Nie można ich będzie uzupełnić podczas wydarzenia.

Podczas bitwy, jeśli moduł eksperymentalny został zamontowany na pojeździe, będzie on oznaczony specjalnym znacznikiem w interfejsie bitwy.

Po zakończeniu wydarzenia wszystkie niewykorzystane moduły zostaną usunięte.

Następujące moduły zostały poddane modyfikacjom:

 1. System kontroli ognia
 2. Dodatkowe płyty pancerne
 3. Kompozytowa osłona przeciwodłamkowa

W tabeli podano nowe wartości:

Po zakończeniu wydarzenia wszystkie niewykorzystane moduły zostaną usunięte.

Moduł Efekt
System kontroli ognia +20% do stabilizacji działa
Dodatkowe płyty pancerne +20% do wytrzymałości pojazdu

+25% do wagi pojazdu

Ciężkie ładunki +15% do zadawanych uszkodzeń

+20% do czasu celowania

System klimatyzacji +30% do głównej kwalifikacji wszystkich członków załogi
Kompozytowa osłona przeciwodłamkowa +10% do wytrzymałości pojazdu

+10% do wagi pojazdu

System doładowania +20% do mocy silnika
4. Arena gry

4.1. Arena gry zostanie podzielona na trzy fronty: podstawowy, zaawansowany oraz elitarny.

4.2. Okno czasowe wydarzenia (UTC +1):

 • Front podstawowy – od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1)
 • Front zaawansowany – od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1)
 • Front elitarny – od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1)
5. Fronty

Trzy fronty charakteryzują się różnymi warunkami dostępu, liczbą osobistych i klanowych punktów sławy, które oferują oraz różnymi strategicznymi mechanikami.

Każda prowincja na mapie globalnej oferuje określoną liczbę premii, które dają strategiczną przewagę klanowi, który ją posiada.

Przydzielanie premii w prowincjach pozostaje niezmienne w czasie trwania wydarzenia.

5.1. Front podstawowy

5.1.1. Na froncie podstawowym klanowe punkty sławy są przyznawane tylko za bitwy.

5.1.2. Zgłoszenia do inwazji na terytorium frontu podstawowego są dostępne dla każdego klanu, który posiada przynajmniej 15 członków z pojazdem X poziomu.

5.1.3. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji jednocześnie dostępnych dla frontu podstawowego wynosi 6 (jeśli klan posiada ponad 90 członków z pojazdami X poziomu).

5.1.4. Dostępne są dynamiczne inwazje na terytorium frontu podstawowego. Zgłoszenia do inwazji na froncie podstawowym mogą być wysyłane przez klany, które już posiadają prowincje na dowolnym froncie.

5.1.5. Front podstawowy składa się z 700 prowincji. Okno czasowe: od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1).

5.2. Front zaawansowany

5.2.1. Na froncie zaawansowanym klanowe punkty sławy można zdobyć zarówno za bitwy jak i za posiadanie prowincji.

5.2.2. Istnieją cztery sposoby uzyskania dostępu do prowincji frontu zaawansowanego:

 • Zajęcie prowincji zapewniającej premię „zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym”.
 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym” w Laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na froncie zaawansowanym wynosi 100 klanowych punktów sławy (zob. punkt 9 Zasad).
 • Ukończenie zadań klanowych „Doświadczony najeźdźca” (zob. punkt 10 Zasad).

5.2.3. Prowincje frontu zaawansowanego zapewniają 10% premii do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem frontu podstawowego).

5.2.4. Posiadanie prowincji na froncie zaawansowanym jest nagradzane klanowymi punktami sławy. Liczba punktów sławy maleje z każdym dniem jej posiadania. Klanowe punkty sławy są dodawane podczas obliczania dla następnej tury po zakończeniu bitew w prowincji. Jeśli klan opuści mapę przed obliczeniem tury, nie otrzyma tych klanowych punktów sławy.

Czas posiadania przez klan prowincji na froncie zaawansowanym (dni gry) Klanowe punkty sławy
1 4000
2 3000
3 2000
4 1000
5+ 0

Zatem, jeśli klan zajmie prowincję na froncie zaawansowanym po raz pierwszy, otrzymuje 4000 klanowych punktów sławy. Jeśli klan posiada prowincję w drugim dniu, otrzymuje 3000 klanowych punktów sławy; posiadanie prowincji trzeciego dnia zapewni 2000 klanowych punktów sławy itd.

5.2.5. Kiedy prowincja jest wielokrotnie zajmowana (z wyłączeniem zajęcia po inwestycji), bonus nie zmienia się – tak, jakby klan posiadał prowincję bez przerwy. Na przykład, jeśli klan posiada prowincję przez trzy dni, następnie ją straci i odzyska kolejnego dnia, to otrzyma 1000 klanowych punktów sławy za pierwszy dzień ponownego posiadania prowincji i 0 klanowych punktów sławy za następny dzień.

5.2.6. Inwestowanie zeruje licznik posiadania prowincji. Jeśli zostanie ona ponownie zajęta, przychody są naliczane od nowa.

5.2.7. Front zaawansowany składa się ze 176 prowincji. Okno czasowe: od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1).

5.3. Front elitarny

5.3.1. Na froncie elitarnym klanowe punkty sławy można zdobyć za bitwy, za posiadanie prowincji i za liczbę posiadanych prowincji.

5.3.2. Istnieją trzy sposoby uzyskania dostępu do prowincji frontu elitarnego:

 • Zajęcie prowincji zapewniającej premię „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym”.
 • Kupno technologii „zgłoszenie do aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym” w Laboratorium.
 • Złożenie oferty (w punktach sławy) na aukcji inwazyjnej. Minimalna oferta na uzyskanie dostępu do frontu elitarnego wynosi 10 000 klanowych punktów sławy (zob. punkt 9 Zasad).

5.3.3. Prowincje frontu elitarnego zapewniają 20% premii do punktów sławy zdobywanych w bitwach (różnice względem frontu podstawowego).

5.3.4. Posiadanie prowincji Przez analogię do prowincji frontu zaawansowanego, ta liczba również zmniejsza się po każdym dniu posiadania. Klanowe punkty sławy są dodawane podczas obliczania dla następnej tury po zakończeniu bitew w prowincji.

Czas posiadania przez klan prowincji na froncie elitarnym (dni gry) Klanowe punkty sławy
1 12 000
2 9000
3 6000
4 3000
5+ 0

5.3.5. Klany posiadające grupy prowincji na terytorium frontu elitarnego zdobywają klanowe punkty sławy. Na koniec dnia rozgrywki klany posiadające 4 lub więcej prowincji na terytorium frontu elitarnego są nagradzane klanowymi punktami sławy w zależności od liczby prowincji posiadanych po zakończeniu wszystkich bitew w prowincjach.

Liczba posiadanych przez klan prowincji na froncie elitarnym Nagroda w klanowych punktach sławy
1 0 punktów
2 0 punktów
3 0 punktów
4 18 000 punktów
5 18 000 punktów
6 36 000 punktów
7 36 000 punktów
8+ 90 000 punktów

Te klanowe punkty sławy są dodawane na koniec dnia rozgrywek (około 03:00 CET). Jednakże, jeśli klan rozpocznie inwestowanie, posiadając grupę prowincji na Froncie elitarnym, otrzyma pełną kwotę w punktach badań za wszystkie klanowe punkty sławy, wliczając nagrodę za posiadanie grupy prowincji.

Jeśli klan utrzyma prowincje w posiadaniu do zakończenia bitew o prowincje, a następnie opuści mapę globalną (rozpoczynając inwestycję), otrzyma klanowe punkty sławy.

5.3.6. Blokada pojazdów jest włączona w prowincjach frontu elitarnego.

 • Pojazdy zniszczone w dowolnej bitwie na terytorium frontu elitarnego zostają zablokowane na 72 godziny, z wyłączeniem bitew przeciwko właścicielowi prowincji. Po wygranej bitwie z właścicielem prowincji pojazdy zostają zablokowane na 36 godzin.
 • Czas blokady pojazdów można skrócić przy użyciu specjalnej technologii.
 • Zablokowanych pojazdów można używać w bitwach na terytoriach frontów podstawowego i zaawansowanego.

5.3.7. Front elitarny składa się z 15 prowincji. Okno czasowe: od 19:00 do 22:00 CET (UTC+1).

6. Usprawnienia dla klanów

Klan może użyć różnych premii i technologii, aby przyśpieszyć tempo zdobywania punktów sławy.

Te podzielone są na dwie grupy: Technologie, które można kupić w Laboratorium za punkty badań lub otrzymać jako nagrodę za wykonanie zadań klanowych oraz premie które można otrzymać, zajmując i utrzymując prowincje zapewniające takie bonusy. Skutki działania premii i technologii sumują się (więcej szczegóły znajdziecie w sekcjach premie i technologie).

6.1. Punkty badań i inwestowanie

6.1.1. Inwestowanie to specjalna mechanika służąca do zamiany klanowych punktów sławy na punkty badań (po określonym kursie wymiany). Kurs wymiany można poprawić, używając odpowiednich technologii.

6.1.2. Podczas użycia tej mechaniki wszystkie zgłoszone (nierozstrzygnięte) oferty na aukcjach są wycofywane, a klan opuszcza mapę globalną. Wszystkie zebrane klanowe punkty sławy są zamieniane na punkty badań. Tylko dowódca klanu lub oficerowie wykonawczy mogą używać funkcji inwestowania.

6.1.3. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest dokonywana po przeliczeniu dla najbliższej tury.

6.1.4. Inwestowania nie można rozpocząć, jeśli w prowincjach, w których klan ma wyznaczone bitwy, zaczęło się już okno czasowe.

6.1.5. Po zakończeniu inwestowania przywracana jest możliwość zdobycia pełnej premii z prowincji frontów zaawansowanego i elitarnego (poznajcie więcej szczegółów w sekcjach Front zaawansowany i Front elitarny).

6.1.6. Zamiana punktów sławy na punkty badań jest nieodwracalna. Zalecamy mieć to na uwadze, szczególnie pod koniec wydarzenia.

6.2. Laboratorium

6.2.1. Laboratorium jest specjalnym sklepem, w którym punkty badań można wydawać na różne technologie.

6.2.2. W Laboratorium można zobaczyć wszystkie aktywne ulepszenia klanowe.

6.3. Premie

6.3.1. Każda prowincja na mapie wydarzenia zapewnia do dwóch różnych premii.

6.3.2. Premie są aktywowane po zajęciu przez klan prowincji i kończą się, kiedy klan przestaje być posiadaczem prowincji.

6.3.3. Jeśli klan posiada kilka prowincji dających tę samą premię, efekty premii nie kumulują się. Klan otrzymuje efekt tylko z najbardziej skutecznej premii. Na przykład, jeśli klan posiada dwie prowincje, z których jedna zapewnia premię +3% do klanowych punktów sławy, a druga +10% do klanowych punktów sławy, to członkowie klanu uzyskają tylko bonus +10% do zdobytych klanowych punktów sławy. Dotyczy to również darmowych żetonów zgłoszeniowych. Możesz użyć tylko 1 darmowego żetonu zgłoszeniowego na front (jeden na zaawansowany, jeden na elitarny).

6.4. Technologie

6.4.1. Podczas trwania wydarzenia, technologię można otrzymać tylko raz. Pozostanie ona aktywna aż do zakończenia wydarzenia.

6.4.2. Technologia zaczyna działać zaraz po jej kupieniu w Laboratorium lub po otrzymaniu jej przez klan za wypełnienie zadania klanowego.

6.4.3. Efekty kilku technologii tego samego typu sumują się. Dlatego, jeśli klan zdobędzie technologię zapewniającą +5% do klanowych punktów sławy, a potem zdobędzie technologię zapewniającą +10% do klanowych punktów sławy, to członkowie klanu otrzymają bonus +15% do zdobywanych przez siebie klanowych punktów sławy.

6.4.4. Koszt technologii może się zmieniać w zależności od liczby klanów, które ją kupiły. Im więcej klanów zdobędzie konkretną technologię, tym tańsza się ona stanie dla klanów, które jej jeszcze nie posiadają.

Zobaczcie nowe ustawienia w interfejsie Laboratorium.

6.5. Tabela premii i technologii
Efekt Technologie Premie
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy zdobywanych w bitwach Fronty: podstawowy, zaawansowany, elitarny
Zwiększona liczba klanowych punktów sławy za posiadanie prowincji na froncie zaawansowanym i elitarnym Fronty: podstawowy, zaawansowany, elitarny
Zgłoszenie do aukcji na froncie zaawansowanym Front podstawowy
Zgłoszenie do aukcji na froncie elitarnym Fronty: podstawowy, zaawansowany
Zwiększona nagroda za posiadanie prowincji na terenie frontu elitarnego Front elitarny
Zwiększone działanie premii zapewnianych przez prowincje
Skrócony czas blokady pojazdu
Lepszy kurs wymiany punktów sławy klanu na punkty badań
   Zwiększona premia za wygraną z przeciwnikiem posiadającym więcej klanowych punktów sławy
7. Premie osobiste

Osobiste punkty sławy można wymienić na premie osobiste i premie-nagrody tylko w kliencie gry na ekranie klanu.

7.1. Gracze mogą wymieniać osobiste punkty sławy na premie osobiste, które przyspieszają zdobywanie osobistych punktów sławy.

7.2. Premia osobista za osobiste punkty sławy zostaje aktywowana w chwili jej otrzymania.

Prosimy pamiętać, że wyżej wspomniana wymiana jest nieodwracalna, więc wymieniajcie punkty z rozwagą. Strategiczne podejmowanie decyzji pozwoli Wam zarobić więcej punktów sławy i osiągać wyższe miejsca w klasyfikacji wydarzenia, a nieprzemyślane dysponowanie zasobami może Was posłać w dół listy.
8. Aukcje inwazyjne w prowincjach zaawansowanych i elitarnych frontów

8.1. Gracze muszą użyć aukcji inwazyjnych, aby dostać się na front zaawansowany i elitarny.

8.2. Są dwa sposoby na wzięcie udziału w aukcji inwazyjnej:

 • uzyskanie do niej dostępu za pomocą technologii lub premii,
 • lub złożenie oferty w klanowych punktach sławy.

8.3. Główną cechą aukcji inwazyjnych jest to, że może w niej zwyciężyć więcej niż jeden uczestnik. Po aukcji jej zwycięzcy spotykają się w turnieju. Zwycięzca turnieju walczy z właścicielem prowincji. Maksymalna liczba zwycięzców aukcji zależy od frontu – 16 zwycięzców dla frontu zaawansowanego i 8 zwycięzców dla frontu elitarnego. Gdyby zaistniała taka potrzeba, te liczby mogą zostać zwiększone.

8.4. 8 zgłoszeń do aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym i 4 zgłoszenia do aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym są zarezerwowane dla klanów, które uzyskały dostęp, zajmując prowincję z odpowiednim bonusem lub kupując dany bonus w laboratorium.

8.5. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew wszystkie klany mogą zgłosić oferty na aukcję inwazyjną wyrażone w punktach sławy klanu lub zgłosić podanie o możliwość inwazji, używając posiadanych premii klanu i technologii.

8.6. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. W jej skład wchodzą klany, które zgłaszają się do aukcji inwazyjnej za pomocą bonusów i technologii, klany, które złożyły najwyższe oferty w punktach sławy klanu i klany, które atakują daną prowincję „z lądu”.

Przykład: 23 klany zgłosiły się do aukcji inwazyjnej frontu zaawansowanego. 2 klany posiadają prowincje zapewniające odpowiednią premię, a 4 wykupiły zgłoszenia w laboratorium. 14 klanów złożyło oferty w klanowych punktach sławy, a 3 zaatakowały tę prowincję „z lądu”. Na jedną turę przed rozpoczęciem bitew tworzona jest drabinka turnieju. Obejmie ona 6 klanów, które posiadają odpowiednie premie (2 klany posiadające prowincje i 4 klany, które wykupiły technologię), 10 klanów, które złożyło najwyższe oferty w punktach sławy klanu i 3 klany, które zaatakowały prowincję „z lądu”. 4 klany, które złożyły najniższe oferty na aukcji, nie biorą udziału w turnieju.

8.7. Jeśli kilka klanów złoży tę samą ofertę, pierwszeństwo otrzyma ten klan, który złożył ofertę jako pierwszy.

Na przykład: 10 klanów złożyło identyczne oferty na aukcji inwazyjnej na froncie elitarnym. Do aukcji zgłosiły się 2 klany posiadające odpowiednie technologie. W tym przypadku aukcję wygra 8 klanów – 2 klany posiadające technologię i 6 klanów, które złożyły oferty wcześniej od innych klanów.

8.8. Niewykorzystane sumy z ofert zostaną zwrócone klanom, które je zgłosiły.

8.9. Bitwy pomiędzy zwycięzcami aukcji i klanami, które atakują prowincję „z lądu” są rozgrywane według standardowych zasad stosowanych w turniejach pretendentów. Oprócz tego do osobistych i klanowych punktów sławy zdobytych w tych bitwach stosowany jest mnożnik x5.

9. Punkty sławy

9.1. W ramach wydarzenia Renesans klany współzawodniczą o punkty sławy, aby sięgnąć po najcenniejsze nagrody.

9.2. Zarówno klany jak i gracze zdobywają punkty sławy w bitwach.

9.3. W jednej bitwie wszyscy gracze jednej drużyny zdobywają taką samą liczbę punktów sławy, na które wpływa następnie współczynnik premii osobistej, unikatowy dla każdego gracza.

9.4. Osobiste punkty sławy można wymienić na premie osobiste i premie-nagrody tylko w kliencie gry na ekranie klanu.

9.5. Wzór na obliczenie liczby punktów sławy zdobywanych w bitwach:

gdzie:

 • Fame_Points = punkty sławy zdobyte w bitwie
 • Fame_points_base = podstawowa liczba punktów sławy na froncie podstawowym wynosi 1500, na zaawansowanym 1650, a na elitarnym 1800
 • Battle_type_c = współczynnik typu bitwy
 • Event_value_c = mnożnik wydarzenia (dla Renesansu wynosi on 1)
 • Еlo_c = współczynnik klasyfikacji Elo równy klasyfikacji Elo na froncie dla pojazdów X poziomu
 • Team_XP = ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez drużynę
 • Battle_XP = całkowita ilość doświadczenia zdobytego w bitwie przez obie drużyny
 • Team_size = wielkość drużyny jest ustalona jako 15 graczy
 • Bonus_р = współczynnik z aktywowanych premii dla punktów sławy zdobytych w bitwach (różny dla klanów i graczy)
 • Technology_р = współczynnik z aktywowanych technologii dla punktów sławy zdobywanych w bitwach (tylko dla klanów)

Współczynnik typu bitwy (Battle_type_c)

Typ bitwy Współczynnik
Turnieje pretendentów do prowincji startowej na froncie podstawowym 1
Turniej pretendentów do zwykłej prowincji na dowolnym froncie i turniej pretendentów w aukcji inwazyjnej na froncie zaawansowanym i elitarnym 5
Bitwa z właścicielem na dowolnym froncie 5

Współczynniki klasyfikacji Elo (Elo_c)

Klasyfikacja Elo klanu przeciwnika Elo_c
≤1000 1,0
1001–1050 1,1
1051–1100 1,2
1101–1150 1,3
1151–1200 1,4
1201–1250 1,5
1251–1300 1,6
1301–1350 1,7
1351–1400 1,8
1401–1450 1,9
≥1451 2,0
9.6. Osobiste punkty sławy

9.6.1. W ramach tego wydarzenia osobiste punkty sławy można zdobywać tylko w bitwach.

9.6.2. W trakcie wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na premie osobiste.

9.6.3. Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na premie-nagrody.

9.6.4. Osobiste punkty sławy i premie są zachowywane przez całe wydarzenie, niezależnie od dołączenia do klanu lub jego opuszczenia.

9.7. Klanowe punkty sławy

9.7.1. Klanowe punkty sławy można zdobywać, walcząc w bitwach i spełniając specjalne warunki na frontach zaawansowanym i elitarnym.

9.7.2. Dziennik zdobywanych klanowych punktów sławy jest dostępny w profilu klanu na portalu klanów.

9.7.3. Jeśli klan posiadający mniej punktów sławy klanu pokona klan posiadający więcej punktów sławy (wliczając już złożone, ale jeszcze nierozstrzygnięte oferty), 0% różnicy w punktach sławy klanu (wliczając już złożone, ale jeszcze nierozstrzygnięte oferty) zostaje przekazanych od klanu pokonanego do zwycięskiego.  Technologie mogą zwiększyć tę wartość o 4% różnicy w klanowych punktach sławy. Przykład: 2 klany rozegrały bitwę. Zwycięski klan ma na końcu bitwy 1000 punktów sławy klanu, a przegrany klan ma 101 000 klanowych punktów sławy. Różnica w liczbie ich punktów sławy wynosi 100 000. 3% tej różnicy wynosi 3000. Zatem pokonany klan straci 3000 klanowych punktów sławy, które zostaną przekazane zwycięskiemu klanowi.

9.7.4. Punkty sławy klanu można wydawać na aukcjach inwazyjnych na frontach zaawansowanym i elitarnym.

9.7.5. Klanowe punkty sławy można wymienić na punkty badań w całości lub częściowo za pomocą mechaniki inwestowania.

9.7.6. Klanowe punkty sławy z uwzględnieniem zainwestowanych punktów są wyświetlane na mapie globalnej, co pozwala na ocenę przeciwników pod względem liczby punktów sławy wydanych na technologie i pod względem tempa zdobywania punktów sławy.

9.8. Ustawiane bitwy

9.8.1. Ustawiane bitwy są zabronione przez Regulamin. Klany i gracze, którzy naruszą te zasady, utracą wszystkie swoje punkty sławy (zarówno klanowe, jak i osobiste), a ich konta w grze zostaną zablokowane.

9.8.2. W przypadkach spornych związanych z dodawaniem punktów sławy (podejrzenie ustawionych bitew itp.) administracja rezerwuje sobie prawo do zażądania dostarczenia powtórek z bitwy, zrzutów ekranu i innych informacji związanych z bitwą. Jeśli żądane informacje nie zostaną dostarczone, administracja podejmie decyzję w oparciu o posiadane dane. Zalecamy użycie opcji Włącz nagrywanie bitew w ustawieniach gry.

10. Zadania klanowe

10.1. W trakcie wydarzenia klany mogą wypełniać zadania klanowe.

10.2. Te zadania będą nagradzane technologiami, punktami badań i klanowymi punktami sławy.

10.3. Wszystkie zadania klanowe, ich warunki i nagrody są dostępne w interfejsie mapy globalnej.

Uderzenie testowe

Nagroda:

 • 100 punktów badań

Warunki zadania:

 • Zdobyć prowincję na froncie podstawowym

Liczba wypełnień:

 • 3
Uderzenie omijające

Nagroda:

 • 5000 klanowych punktów sławy

Warunki zadania:

 • Zdobyć prowincję na froncie zaawansowanym

Liczba wypełnień:

 • 3
Uderzenie kończące

Nagroda:

 • Technologia: +20% do klanowych punktów sławy zdobywanych w bitwach

Warunki zadania:

 • Zdobyć prowincję na froncie elitarnym

Liczba wypełnień:

 • 1
Doświadczony najeźdźca

Nagroda:

 • Technologia: darmowe zgłoszenie na front zaawansowany

Warunki zadania:

 • Zająć 10 prowincji na froncie zaawansowanym

Liczba wypełnień:

 • 1
Przycelowanie

Nagroda:

 • 50 punktów badań

Warunki zadania:

 • Zniszczyć 50 pojazdów przeciwnika na dowolnym froncie

Liczba wypełnień:

 • 2
10.4. Oferty specjalne

Klany będą miały możliwość inwestowania punktów sławy klanu w punkty badań po specjalnym, korzystniejszym kursie wymiany, przy spełnionych pewnych warunkach: jeśli klan rozegra bitwy w wydarzeniu przez przynajmniej 5 dni nie dokonując uprzednio inwestycji. W takim przypadku szóstego dnia klan otrzyma specjalną ofertę inwestycyjną zapewniającą o 50% więcej punktów badań. Ta oferta pozostanie dostępna przez 24 godziny i może zostać złożona klanowi tylko raz w ciągu wydarzenia.

11. Postępy wydarzenia

11.1. Na początku wydarzenia wszystkie klany posiadają 0 punktów badań.

11.2. Pierwszego dnia wydarzenia wszystkie prowincje na froncie podstawowym mają status startowych. Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji to 16.

11.3. Po zakończeniu bitew na prowincjach inwazyjnych, udostępnione zostaną dynamiczne prowincje inwazyjne na podstawowym froncie. Maksymalna liczba zgłoszeń do tego typu inwazji wynosi 32.

11.4. Drugiego dnia wydarzenia zostaną otwarte dynamiczne aukcje inwazyjne na terytoriach frontów zaawansowanego i elitarnego.

11.5. 24 stycznia, po zakończeniu bitew w turniejach inwazyjnych, nowe dynamiczne inwazyjne prowincje i aukcje nie będą tworzone.

11.6. Mapa zostanie zamrożona, wydarzenie zakończone, a podsumowywanie wyników rozpocznie się 25 stycznia o 09:00 CET (UTC+1).

11.7. Proces przekazywania nagród i otwarcie dostępu do wymiany obligacji na pojazdy rozpocznie się 28 stycznia.

Data otrzymania nagród może ulec zmianie.
12. Specjalne kary za niestawienie się na bitwę

12.1. Suma kar zostanie obliczona z całkowitej sumy klanowych punktów sławy, łącznie z ofertami aukcyjnymi, które zostały złożone, ale nie wygrały.

12.2. Klanowe punkty sławy są odejmowane z konta klanu. Dlatego po nałożeniu kar i rozstrzygnięciu aukcji konto klanu może wskazywać ujemną liczbę punktów sławy klanu.

Liczba bitew w okresie rozliczeniowym, w których klan się nie pojawił Maksymalna liczba zgłoszeń do inwazji Klanowe punkty sławy Okres rozliczeniowy
1 6 Kary nie zostaną nałożone 3 dni
2 5 -10%
3 3 -10%
4 1 -10%
13. Nagrody

Nagrody przyznawane w wydarzeniu Renesans dzielą się na nagrody osobiste i klanowe. Przyznawane są na podstawie zajętego miejsca w odpowiednich Alejach sławy (osobistych i klanowych).

Po zakończeniu wydarzenia osobiste punkty sławy można wymieniać na premie-nagrody.

Jedynie gracze i klany, które zdołały wejść do Alei Sław będą brani pod uwagę w obliczeniach graczy, którym zostaną przyznane nagrody.

Aby trafić do Alei Sław, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.

13.1. Klasyfikacja osobista

13.1.1. Wśród nagród za miejsca w klasyfikacji osobistej znajdują się obligacje, style, naklejki, odznaki i medale.

13.1.2. Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej.

Podane poniżej sumy obligacji są podane ze współczynnikiem zależnym od miejsca zajmowanego przez klan. Z tego powodu nagroda może zostać pomnożona nawet do siedmiu razy!
Od Do Obligacji
0% 1% 1000
1% 2% 950
2% 3% 900
3% 5% 850
5% 10% 800
10% 15% 750
15% 20% 700
20% 25% 600
25% 50% 500
50% 75% 250
13.1.3. Odznaki wydarzenia Renesans i warunki ich otrzymania
Nagroda Warunki
Zwycięzca Renesansu Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Renesans dla wybranego klanu od ostatniego dołączenia do tego klanu.

Najlepsza 10 Renesansu Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 10 na koniec wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Renesans dla wybranego klanu od ostatniego dołączenia do tego klanu.

Wyróżnienie nie zostanie nadane, jeśli otrzymano nagrodę Zwycięzca Renesansu.

Najlepsza 100 Renesansu Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 100 na koniec wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Renesans dla wybranego klanu od ostatniego dołączenia do tego klanu.

Wyróżnienie nie zostanie nadane, jeśli otrzymano nagrodę Zwycięzca Renesansu lub Najlepsza 10 Renesansu.

Uczestnik Renesansu Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu.
Epickie zwycięstwo Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu (na koniec wydarzenia).

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Renesans dla wybranego klanu od ostatniego dołączenia do tego klanu.

13.1.4. Odznaki wydarzenia Renesans i warunki ich otrzymania
Odznaka Warunki
Legenda mapy globalnej Należy znaleźć się wśród 1% najlepszych graczy w klasyfikacji osobistej i być członkiem klanu należącego do 1% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu Renesans dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów.

Bohater Renesansu Należy być członkiem klanu, który znalazł się wśród 10% najlepszych klanów w momencie zakończenia wydarzenia.

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Renesans dla wybranego klanu od ostatniego dołączenia do tego klanu.

13.1.5. Styl 3D Namenlos i warunki jego otrzymania

Najlepszych 4000 graczy w Alei sławy otrzyma styl 3D Namenlos dla VK 72.01 (K).

Ten styl nie zawiera samego pojazdu VK 72.01 (K). Styl ten zostanie przyznany graczom nawet, jeśli nie posiadają VK 72.01 (K) w garażu.
13.1.6. Styl Stal damasceńska i warunki jego otrzymania

Wszyscy gracze, którzy zajmą pierwsze 10% miejsc w Alei sław, na koniec wydarzenia, otrzymają styl Stal damasceńska. Styl ten może być wykorzystany na pojazdach poziomów VIII–X. Można go stosować wielokrotnie na różnych pojazdach z tych poziomów bez ograniczeń.

13.1.7. Naklejki i warunki ich otrzymania

Gracze, którzy otrzymają medal Legenda Mapy globalnej lub odznakę, dostaną również zestaw podobnych naklejek (6 szt.).

14. Osobiste punkty sławy

14.1. Gracze, którzy zdobyli osobiste punkty sławy podczas wydarzenia, mogą wymienić je na premie osobiste.

14.2. Po zakończeniu wydarzenia cena pojazdów-nagród wyrażona będzie w osobistych punktach sławy. Ich koszt będzie się równał liczbie osobistych punktów sławy zdobytych przez gracza, który zdobył 11 500 miejsce w Alei sław. Poza osobistymi punktami, gracze będą potrzebować 4000 obligacji, aby otrzymać pojazd-nagrodę.

14.3. Można wybrać jedynie pojazd, którego nie macie w garażu.

14.4. Osobiste punkty sławy mogą być wymienione na premie-nagrody do 11 lutego, 09:00 CET (UTC+1).

14.5. Wszystkie premie-nagrody i ich koszty w osobistych punktach sławy będą dostępne wyłącznie w kliencie gry na ekranie klanowym.

14.6. Wszystkie pojazdy-nagrody, z wyjątkiem Carro da Combattimento 45 t, są dostarczane z zestawem personalizującym Veteran.

Nagrody dostępne w zamian za osobiste punkty sławy

15. Klasyfikacja klanowa

Pamiętajcie, że w przypadku nielegalnych działań oficerów klanu lub włamań na konta, niektóre mechaniki w wydarzeniu Renesans, które są nieodwracalne, mogą wpłynąć na postęp klanu. Prosimy o poważne potraktowanie kwestii bezpieczeństwa i rozważenie następujących trzech wskazówek przed rozpoczęciem wydarzenia:

 • Dla dowódców klanów: bądźcie ostrożni przy wyborze graczy mających dostęp do uprawnień oficerów i działań na mapie. Dobrym pomysłem jest ograniczenie liczby takich graczy na czas trwania wydarzenia.
 • Nigdy nie przekazujcie swojego konta osobom trzecim. Jest to niebezpieczne i narusza zasady gry. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia graczy a nawet całych klanów z klasyfikacji.
 • Zalecamy zmianę hasła na koncie przed rozpoczęciem wydarzenia i włączenie dwuetapowego uwierzytelniania, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje konto.

W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez następujący współczynnik:

Od Do Mnożnik klanu
0% 1% 7
1% 2% 6,5
2% 3% 6
3% 5% 5,5
5% 10% 5
10% 15% 4
15% 20% 3
20% 25% 2,5
25% 50% 2
50% 100% 1

W ten sposób, jeśli gracz znajdzie się wśród 7% najlepszych graczy pod względem osobistych punktów sławy, a jego klan jest wśród 7% najlepszych klanów, to gracz otrzyma 800 obligacji (według klasyfikacji osobistej) * 5 (mnożnik klanu) = 4000 obligacji.

Gracz otrzyma mnożnik klanu jedynie z klanu, do którego należy w chwili zakończenia wydarzenia oraz jeśli stoczył co najmniej  5 bitew w wydarzeniu Renesans jako członek wybranego klanu, licząc od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

W przeciwieństwie do innych nagród, złoto w grze będzie rozdzielone w oparciu o konkretne miejsce, a nie o odsetek (%) graczy. Całkowita pula nagród w wysokości 8 415 000 zostanie rozdzielona pomiędzy klanami według następującego schematu:

Miejsca 1–10
Pozycja Nagroda
1 200 000
2 150 000
3 100 000
4 95 000
5 90 000
6 85 000
7 80 000
8 75 000
9 70 000
10 65 000
Miejsca 11–20
Pozycja Nagroda
11 64 000
12 63 000
13 62 000
14 61 000
15 60 000
16 59 000
17 58 000
18 57 000
19 56 000
20 55 000
Miejsca 21–330
Pozycja Nagroda
21 54 000
22 53 000
23 52 000
24 51 000
25–45 50 000
46–75 40 000
76–135 30 000
136–195 20 000
196–330 10 000
16. Aukcja obligacji

Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie zdobyli liczby punktów sławy wystarczającej na wymianę na pojazd, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i starać się o wygranie pojazdu-nagrody X poziomu. Aby trafić do Alei Sław, gracz lub klan musi rozegrać w wydarzeniu co najmniej 5 bitew.

 • Aukcja rozpoczyna się 28 stycznia, 09:00 CET (UTC+1) wraz z otwarciem okna wymiany osobistych punktów sławy na premie i kończy się 11 lutego, 09:00 CET (UTC+1). Uwaga: data rozpoczęcia aukcji może ulec zmianie.
 • Gracze, którzy dostali się do Alei Sław, ale nie zdobyli wystarczającej liczby punktów sławy do wymiany na pojazd, mogą wziąć udział w aukcji obligacji i złożyć ofertę w wysokości przynajmniej 5000. Prosimy zauważyć, że osobiste punkty sławy można wymienić na obligacje i użyć w aukcji.
 • Gracz może wycofać swoją ofertę w dowolnym momencie i złożyć inną ofertę.
 • Po zakończeniu aukcji gracze, którzy złożyli 1200 najwyższych ofert otrzymają wybrany przez nich pojazd.
 • W przypadku, gdy kilku graczy złoży najniższą ofertę wśród przyjętych, tylko oferty złożone najwcześniej zapewnią otrzymanie pojazdu.
 • Złożone oferty, które nie wygrały, zostaną zwrócone składającym je graczom.

Powodzenia na polu bitwy!

Ź: Portal EU

Bin4r

Gracz World of Tanks od 2014 roku. Gram, bo jestem pasjonatem i wiem, że większość graczy w WoT to pasjonaci. Niech nasza gra będzie bardziej taktyczna i przemyślana. Trudniejsza, ale mniej irytująca – a przez to bardziej satysfakcjonująca. Postawmy na miodność!

guest
33 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
anteky345

hej
jest moze klan który przyjmie na kampanie?

No123

Niech wg naprawi natarcia bo nie da się grać serwer nie wyrabia

Typowy hater

+1

W8inG4DeatH

A komu to potrzebne bez Chieftaina? Na co to komu? Strata czasu. No właśnie.

Typowy hater

Ten Włoch to ma taki reload, że jak już załaduje wszystkie pestki to nie zdąży ich wystrzelić xd pomijam fakt ze soft staty słabe (podobne do bc25t), więc snapy odpadają i długi czas celowania. Chociaż miałby staty gorsze od 121 przed nerfem to i tak super unicumy zrobią z tego użytek. Nie musi być op ważne aby feeling z gry był pozytywny.

Napoleon

No ten reload tak długo, że dpm ma lepszy niż proggetto 65 😉

gracz

witam jaka minimalna kwete przewidujecie na licytacji?pozdr

Szaszka

Ok 75 000

Exe

Myślę, że skoro licytacja będzie bez Chiefa będzie szansa coś trafić za około 65k obligacji.

Last edited 10 dni temu by Exe
in02

no troche przesadzili 😀 kto ma więcej niż 75k obligacji niech daje znać 😉

Exe

Hmmm ja mam prawie 80k ale nie zamierzam tracic ich na licytacji 😉 Mysle ze duzo sie jeszcze takich ludzi znajdzie.

Raginis

Na ostatniej licytacji wygrywało ok 35k obligacji. Nie ma czifa, nie będzie takiego ciśnienia. Stawiam, że oferty za 40k dostaną czołgi-nagrody. Pzdr

xxx

35k to bylo ale na kampanii w lutym 2020. Na ostatniej minimal byl w granicach 52k 🙂

zBUTAwŁEB

W tej sytuacji, gdy nie ma chifa to chyba nie jest to dobry pomysł dla graczy, którzy go nie mają aby brać udział w licytacji innego czołgu. Lepiej poczekać do następnej kampanii i go wylicytować. Co o tym myślicie?

Ursus

Nie mam 907 (bo to jedyna opcja z pozostałych nagród) ale z zasłyszanych opinii Chieff>>>907 więc bym dopłacił te 10k obligacji więcej za Chiefa w następnej kampanii.

Horris

Obawiam się kolego, że 10k obligacji bedzie za mało. Tutaj stawiał bym raczej na kwotę powyżej 25 tys obligacji. Pozdrawiam

https://rykoszet.info/2019/08/02/ognisty-szlak-aukcja-czolgow-na-serwerze-ru/

Last edited 10 dni temu by Horris
Eustachy

Jeśli byłby chif to 50k było by mało. A skoro go nie ma to głupota jest wydawać takie ilości obligacji na 907. Macie skład na natarciu i jakie głównie czołgi? Chiftainy. W każdym klanie jest tekst kto ma chiftaina to go bierze. Dacie 50k za 907 a do wakacji na chiftaina już nie uzbieracie.

Maciek330

Skoro nie ma chifa to trzeba brać, 907. Ten Włoch to jakieś nieporozumienie

typical_polish_players

jeszcze nim nie grałeś i już odpowiedź że to nieporozumienie XDDD jacy wy jestescie zjebani na umysle, cs63???mial byc takim gownem a jest w mecie na cw; chief jak wchodzil to tez ze eeee, lepiej 907 brac bo ten HT to jedna wielka niewiadoma jest…. i cooo, teraz to jeden z obiektow marzen slabych graczy XDDD Co nowy czolg wychodzi czy to z kampanii czy to w drzewkach, jak zawsze trafia sie idioci bo inaczej sie was nazwac nie da, no chyba ze materia nieozywiona o charakterze ozywionej(zeby nie obrazic idiotow) to tutaj zawsze zoltki, pomarancze, pomidorki swoje wiedza najlepiej (taki ty np.), a pozniej co sie dzieje??? placz bo jak to?? nowy czolg ktory mial byc gownem jest dobry??!?!? WAIT THIS IS ILLEGAL.. takze beka z ciebie chlopie, aaa no i wez moze najpierw tez naucz sie troche w te gre grac i splacac swoje hp X tierami, bo tak kiepsko to maciusiu u ciebie wyglada, wr tez nie powala, nie mowiac o twoim ostatnim tygodniu XD.

Last edited 10 dni temu by typical_polish_players
DARK_DRAG0N

+1

Cos

to trochę tak jakby powiedzieć ze is7 jest dobra meta na klanowki xD

Last edited 10 dni temu by Cos
DARK_DRAG0N

Is7 bierze się jako worek do bicia dla art i spotowania na piaszczystej rzece.

Cos

Jakis dobry klan przygarnie pod kampanie? Pozdro

Last edited 10 dni temu by Cos
in02

tak, za 10pln, i nie taki dobry

Cos

Żeby się dobrze bawić trzeba płacić a potem z kij wie jakich powodów wylecieć? Nie dzieki no nic trudno

Gulgulator

Nie biorąc udziału w kampanii mogę wziąć udziału w licytacji czołgów?

kek w

nie

Player98

Musisz rozegrać 5 bitew na Mapie z obojetnie jakim wynikiem, z obojetnie jakim klanem

omega

wcześniej było tak, że musiałeś minimum 5 bitew zagrać. dołąćz do klanu dogadaj się i możesz licytować.

pietrekx112

nie
musisz rozegrać 5 bitew w cw dopiero wtedy możesz

Kouzelnik_97

Jak ktoś potrzebuje arkusza excella na kampanię pisać na priv w grze po szczegóły 😉

Last edited 10 dni temu by Kouzelnik_97
oOlewyOo

Hejka.

Szukam jakiegoś sympatycznego i dobrego klanu 🙂
Mam 2350wn8. Przydatne czołgi jak: 907, 140, 277, s.Conqueror, stb-1, leoś, dzik itp.
Możecie coś polecić? 🙂

Last edited 10 dni temu by oOlewyOo
Typowy hater

Musisz jeszcze wyexpić cziptaina.