Wersja 1.9: ZSRR – szczegółowa lista zmian parametrów czołgów

Aktualizacja 1.9 jest już w drodze na serwer zwykły i niesie ze sobą pewne ciekawe zmiany dla pojazdów poziomów I–IV i drzewa technologicznego oraz wprowadza pojazdy kolekcjonerskie. Jednak zanim zaimplementujemy te zmiany, musimy je przetestować. Do tego potrzebujemy Waszej pomocy. Podążajcie za poniższymi instrukcjami i dołączcie do testu publicznego nadchodzącej aktualizacji i podzielcie się swoimi uwagami na temat nowych zmian na forum.

Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule pt. Elementy nowego balansu w aktualizacji 1.9.

Sprawdźcie sami, jak Wasz postęp związany ze zmienionymi i przeniesionymi pojazdami zostanie przystosowany dla wersji 1.9.

Kliknij na zdjęcia, by je powiększyć.

Zmiany w charakterystyce radzieckich pojazdów

Dodano następujące pojazdy:

 • https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   BT-5: przejście będzie się rozpoczynać od czołgu BT-2

Dodano następujący pojazd do testowania przez graczy supertestu:

 • https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   ISU-152K

Zmiany w charakterystyce technicznej następujących pojazdów:

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-85:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54S o 8 sztuk (z 52 do 60);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm D5S-85BM o 8 sztuk (z 38 do 46);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm D5S o 12 sztuk (z 48 do 60);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm M-30S o 7 sztuk (z 32 do 39);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 7%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 350 na 460 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   BT-7:

 • Usunięto działo 23 mm VJa (ilość pocisków w magazynie amunicji: 300 szt.) z wieży BT-7 mod. 1935;
 • Usunięto działo 23 mm VJa (ilość pocisków w magazynie amunicji: 300 szt.) z wieży BT-7 mod. 1937;
 • Zwiększono cenę zawieszenia BT-5 z 600 do 1,200 kredytów;
 • Zwiększono cenę zawieszenia BT-7 z 1,700 do 3,400 kredytów;
 • Zwiększono koszt badań zawieszenia BT-7 z 315 do 815 PD;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia BT-5 o 12%;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia BT-7 o 13%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia BT-5 o 12%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia BT-7 o 13%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1937 z 0,46 m do 0,45 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 37 mm ZiS-19 przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1937 z 0,39 m do 0,37 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K podczas obrotu wieży BT-7 mod. 1935 o 20%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1935 po wystrzale o 14%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1937 po wystrzale o 14%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 37 mm ZiS-19 przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1937 z 2,1 s do 1,8 s;
 • Skrócono czas celowania działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1935 z 2,3 s do 1,9 s;
 • Zwiększono zasięg widzenia dla wieży BT-7 mod. 1935 z 280 do 330 m;
 • Zwiększono zasięg widzenia dla wieży BT-7 mod. 1937 z 300 do 350 m;
 • Zwiększono prędkość obrotu wieży BT-7 mod. 1935 z 36 do 38 °/s;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 76 sztuk (z 84 do 160);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 o 116 sztuk (z 84 do 200);
 • Zmieniono poziom pojazdu z III na IV;
 • Zmniejszono koszt napraw o 26%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 17%;
 • Zmieniono poziom zawieszenia BT-5 z II na III;
 • Zmieniono poziom zawieszenia BT-7 z III na IV;
 • Zwiększono koszt badań czołgu A-20 z 3,200 do 10,200 PD;
 • Zwiększono cenę pojazdu z 37,000 do 137,000 kredytów;
 • Zmieniono poziom wieży BT-7 mod. 1935 z II na III;
 • Zmieniono poziom wieży BT-7 mod. 1937 z III na IV;
 • Zwiększono cenę wieży  BT-7 mod. 1935 z 750 do 1,500 kredytów;
 • Zwiększono cenę wieży BT-7 mod. 1937 z 1,730 do 3,460 kredytów;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1935 z 210 na 500 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży BT-7 mod. 1937 z 230 na 540 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-34:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-4 o 38 sztuk (z 77 do 115);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm F-34 o 13 sztuk (z 77 do 90);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm L-11 o 13 sztuk (z 77 do 90);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 o 15 sztuk (z 77 do 85);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 6%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-34 mod. 1940 z 400 na 560 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-34 mod. 1942 z 450 na 590 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 o 24 sztuki (z 111 do 135);
 • Zmniejszono koszt napraw o 23%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-1 z 560 na 730 PW;

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  T-28:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-4 o 37 sztuk (z 78 do 115);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-8 o 37 sztuk (z 78 do 115);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm F-32 o 36 sztuk (z 69 do 105);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm KT-28 o 36 sztuk (z 69 do 105);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm L-10 o 51 sztuk (z 69 do 120);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 9%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-28 conical z 350 na 540 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-28 cylindrical z 320 na 510 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-34-85:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 przy zamontowanej wieży T-34-85 o 12 sztuk (z 68 do 80);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 o 8 sztuk (z 36 do 44);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 przy zamontowanej wieży T-34-85 extended o 15 sztuk (z 70 do 85);
 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-34-85 z 670 na 770 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-34-85 extended z 720 na 810 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   BT-2:

 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia BT-2 o 33%;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia BT-5 o 14%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia BT-2 o 33%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia BT-5 o 14%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-5 z 0,46 m do 0,44 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K podczas obrotu wieży BT-5 o 29%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży BT-5 po wystrzale o 25%;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 20 mm TNSh o 420 sztuk (z 420 do 840);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm B-3 o 93 sztuki (z 92 do 185);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 80 sztuk (z 80 do 160);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 19%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży BT-5 z 160 na 320 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży BT-2 z 140 na 305 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  T-26:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm B-3 o 160 sztuk (z 160 do 320);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 o 140 sztuk (z 140 do 280);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 134 sztuki (z 136 do 270);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 27%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-26 mod. 1938 z 180 na 360 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-26 mod. 1936–1937 z 150 na 340 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   AT-1:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20KS o 80 sztuk (z 80 do 160);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-8S o 60 sztuk (z 60 do 120);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm L-10S o 40 sztuki (z 40 do 80);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 21%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 125 na 250 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-122A:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm Howitzer M-30 o 4 sztuki (z 20 do 24);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 152 mm Howitzer D-1 o 3 sztuki (z 15 do 18);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 6%;
 • Zmieniono poziom silnika M-80 z III na IV;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 210 na 275 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   MT-25:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-43M o 60 sztuk (z 300 do 360);
 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży MT-25 z 590 na 660 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  BT-7 artillery:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm KT-28 o 30 sztuk (z 40 do 70);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 220 na 390 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-85:

 • Zmniejszono koszt napraw o 10%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-85 z 820 na 920 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-122 mod. 1944 z 870 na 970 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-34-85M:

 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 720 na 810 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   MS-1:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm Hotchkiss o 136 sztuk (z 104 do 240);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm mod. 1932 o 71 sztuk (z 54 do 125);
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 34%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży MS-1 mod. 1927 z 100 na 215 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Object 244:

 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 880 na 990 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-34-85 Rudy:

 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 720 na 810 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-28E with F-30:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm F-30 o 50 sztuk (z 100 do 150);
 • Zmniejszono koszt napraw o 34%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 380 na 580 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  A-20:

 • Zwiększono cenę zawieszenia A-20 mod. 1938 z 1,420 do 2,840 kredytów;
 • Zwiększono cenę zawieszenia A-20 mod. 1940 z 3,580 do 7,160 kredytów;
 • Zwiększono koszt badań zawieszenia A-20 mod. 1940 z 840 do 1,840 PD;
 • Zwiększono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia A-20 mod. 1938 o 42%;
 • Zwiększono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia A-20 mod. 1940 o 45%;
 • Zwiększono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia A-20 mod. 1938 o 42%;
 • Zwiększono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia A-20 mod. 1940 o 45%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 76 mm L-11 przy zamontowanej wieży SP-3 z 0,51 m do 0,46 m;
 • Zwiększono rozrzut działa 45 mm VT-42 przy zamontowanej wieży SP-3 z 0,37 m do 0,39 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży A-20 mod. 1938 z 0,46 m do 0,42 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży SP-3 z 0,46 m do 0,42 m;
 • Skrócono czas przeładowania działa 45 mm VT-42 przy zamontowanej wieży SP-3 z 2,3 s do 2,0 s;
 • Skrócono czas przeładowania działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży SP-3 z 2,3 s do 2,1 s;
 • Skrócono czas celowania działa 76 mm L-11 przy zamontowanej wieży SP-3 z 2,9 s do 2,3 s;
 • Skrócono czas celowania działa 45 mm VT-42 przy zamontowanej wieży SP-3 z 1,9 s do 1,7 s;
 • Zwiększono zasięg widzenia dla wieży A-20 mod. 1938 z 300 do 340 m;
 • Zwiększono zasięg widzenia dla wieży SP-3 z 330 do 350 m;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm Automatic SH-37 o 70 sztuk (z 140 do 210);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 o 50 sztuk (z 150 do 200);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 10 sztuk (z 150 do 160);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-42 o 68 sztuk (z 77 do 145);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm L-11 o 40 sztuk (z 50 do 90);
 • Zmieniono poziom czołgu z IV na V;
 • Zmniejszono koszt napraw o 20%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 19%;
 • Zmieniono poziom zawieszenia A-20 mod. 1938 z III na IV;
 • Zmieniono poziom zawieszenia A-20 mod. 1940 z IV na V;
 • Zwiększono cenę pojazdu z 134,000 do 334,000 kredytów;
 • Zmieniono poziom wieży A-20 mod. 1938 z III na IV;
 • Zmieniono poziom wieży SP-3 z IV na V;
 • Zwiększono cenę wieży A-20 mod. 1938 z 1,880 do 3,760 kredytów;
 • Zwiększono cenę wieży SP-3 z 5,170 do 9,170 kredytów;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży A-20 mod. 1938 z 310 na 450 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży SP-3 z 340 na 500 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-45:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K(l) o 64 sztuki (z 66 do 130);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 140 na 280 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  KV-1S:

 • Działo 85 mm S-31 (ilość pocisków w magazynie amunicji: 55 szt.) zastąpiono działem 85 mm S-31 M (ilość pocisków w magazynie amunicji: 70 szt.) przy zamontowanych wieżach KV-1A i KV-122 mod. 1944;
 • Zwiększono cenę zawieszenia KV-1S mod. 1942 z 4,500 do 9,000 kredytów;
 • Zwiększono cenę zawieszenia KV-1S mod. 1943 z 10,390 do 16,390 kredytów;
 • Zwiększono koszt badań zawieszenia KV-1S mod. 1943 z 2,450 do 4,450 PD;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia KV-1S mod. 1942 o 8%;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia KV-1S mod. 1943 o 9%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia KV-1S mod. 1942 o 8%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia KV-1S mod. 1943 o 9%;
 • Zmniejszono rozrzut działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży KV-1S z 0,46 m do 0,38 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży KV-122 mod. 1944 z 0,46 m do 0,38 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 122 mm Howitzer S-41 przy zamontowanej wieży KV-122 mod. 1944 z 0,58 m do 0,52 m;
 • Zmniejszono rozrzut działa 122 mm Howitzer S-41 podczas obrotu wieży KV-122 mod. 1944 o 22%;
 • Skrócono czas przeładowania działa 122 mm Howitzer S-41 przy zamontowanej wieży KV-122 mod. 1944 z 11,6 s do 11,0 s;
 • Zwiększono penetrację pocisków BP-460A dla działa 122 mm Howitzer S-41 z 140 mm do 150 mm;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 o 21 sztuk (z 114 do 135);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm Howitzer S-41 o 25 sztuk (z 60 do 85);
 • Zmieniono poziom pojazdu z V na VI;
 • Zwiększono prędkość cofania z 11 do 14 km/h;
 • Zmniejszono koszt napraw o 12%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 16%;
 • Zmieniono poziom zawieszenia KV-1S mod. 1942 z IV na V;
 • Zmieniono poziom zawieszenia KV-1S mod. 1943 z V na VI;
 • Zwiększono cenę czołgu z 410,000 do 910,000 kredytów;
 • Zmieniono poziom wieży KV-122 mod. 1944 z V na VI;
 • Zwiększono cenę wieży KV-1S z 5,000 do 10,000 kredytów;
 • Zwiększono cenę wieży KV-122 mod. 1944 z 10,500 do 17,500 kredytów;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-1S z 620 na 920 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-122 mod. 1944 z 660 na 970 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-5:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb o 32 sztuki (z 48 do 85);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Gun mod. 1902/30 40 clb o 32 sztuki (z 48 do 85);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm Howitzer mod. 1910/1930 o 9 sztuk (z 18 do 27);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 152 mm Mortar NM mod. 1931 o 6 sztuk (z 12 do 18);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 160 na 245 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Loza’s M4-A2 Sherman:

 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 750 na 840 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-29:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 48 sztuk (z 67 do 115)
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 250 na 445 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-2 (R):

 • Zmniejszono koszt napraw o 10%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 860 na 960 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-34 shielded:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 13 sztuk (z 77 do 90)
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 500 na 660 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-18:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Regimental Gun mod. 1927 o 24 sztuki (z 24 do 48);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 23%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 70 na 140 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-50-2:

 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 580 na 650 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-116:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 99 sztuk (z 101 do 200)
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 230 na 410 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-100:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm D5S-85BM o 10 sztuk (z 50 do 60);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm D5S o 13 sztuk (z 62 do 75);
 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 3%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 580 na 650 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  T-46:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 przy zamontowanej wieży T-26 o 99 sztuk (z 101 do 200);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży T-26 o 99 sztuk (z 101 do 200);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm Automatic SH-37 przy zamontowanej wieży T-46-1 o 90 sztuk (z 120 do 210);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 przy zamontowanej wieży T-46-1 o 116 sztuk (z 114 do 230);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K przy zamontowanej wieży T-46-1 o 116 sztuk (z 114 do 230);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-42 przy zamontowanej wieży T-46-1 o 61 sztuk (z 84 do 145);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm L-10 przy zamontowanej wieży T-46-1 o 45 sztuk (z 60 do 105);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 27%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-26 z 220 na 425 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-46-1 z 250 na 445 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  T-43:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 przy zamontowanej wieży T-43 mod. 1943 o 8 sztuk (z 42 do 50);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 przy zamontowanej wieży T-43 mod. 1942 o 8 sztuk (z 36 do 44);

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-76M:

 • Zwiększono cenę zawieszenia SU-76 z 580 do 1,160 kredytów;
 • Zwiększono cenę zawieszenia SU-76M z 1,730 do 3,460 kredytów;
 • Zwiększono koszt badań zawieszenia SU-76M z 320 do 920 PD;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia SU-76 o 12%;
 • Zmniejszono rozrzut działa w ruchu dla zawieszenia SU-76M o 17%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-76 o 12%;
 • Zmniejszono rozrzut działa przy obrocie kadłuba dla zawieszenia SU-76M o 17%;
 • Skrócono czas celowania działa 57 mm ZiS-2 z 2,3 s do 2,0 s;
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-2 o 38 sztuk (z 72 do 110);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-8S o 40 sztuk (z 80 do 120);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-3 o 35 sztuk (z 60 do 95);
 • Zmieniono poziom pojazdu z III na IV;
 • Zmniejszono koszt napraw o 49%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 18%;
 • Zmieniono poziom zawieszenia SU-76 z II na III;
 • Zmieniono poziom zawieszenia SU-76M z III na IV;
 • Zmieniono poziom silnika M-80 z III na IV;
 • Zwiększono cenę pojazdu z 35,500 do 135,500 kredytów;
 • Zmieniono poziom wieżyczki SU-76M z III na IV;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 155 na 405 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-85B:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-2 o 38 sztuk (z 72 do 110);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-3 o 31 sztuk (z 64 do 95);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm D5S-85A o 22 sztuki (z 43 do 65);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm LB-2S o 22 sztuki (z 43 do 65);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 13%;
 • Zmieniono poziom silnika M-80 z III na IV;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 260 na 400 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-8:

 • Zmniejszono koszt napraw o 10%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 270 na 300 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Valentine II:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 59 sztuk (z 61 do 200);
 • Zmniejszono koszt napraw o 34%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 380 na 580 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Matilda IV:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 10 sztuk (z 60 do 70);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 610 na 800 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Churchill III:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 30 sztuk (z 140 do 170);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 700 na 920 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   BT-SV:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 86 sztuk (z 84 do 170);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 240 na 425 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-220-2:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 25 sztuk (z 120 do 145);
 • Zmniejszono koszt napraw o 23%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 690 na 900 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-220-2 Beta Test:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 25 sztuk (z 120 do 145);
 • Zmniejszono koszt napraw o 23%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 690 na 900 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-3:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm F-30 przy zamontowanej wieży T-220 o 16 sztuk (z 79 do 95);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm F-30 przy zamontowanej wieży KV-2 o 19 sztuk (z 91 do 110).

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-50:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20KM o 30 sztuk (z 150 do 180);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-43M o 30 sztuk (z 150 do 180);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 4%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-50 z 360 na 550 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  T-60:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 12.7 mm DShK o 1,000 sztuk (z 1,000 do 2,000);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 20 mm TNSh o 740 sztuk (z 740 do 1,480);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 o 125 sztuk (z 125 do 250);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 18%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-40 z 150 na 325 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-60 z 170 na 340 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-70:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm ZiS-19 o 150 sztuk (z 150 do 300);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 90 sztuk (z 90 do 180);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-42 o 70 sztuk (z 90 do 160);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 15%;
 • Zmieniono poziom silnika M-80 z III na IV;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-70 z 210 na 390 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-70M z 230 na 410 PW.

————————————————————- 

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-80:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 37 mm Automatic SH-37 o 90 sztuk (z 120 do 210);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm 20K o 100 sztuk (z 100 do 200);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-42 o 75 sztuk (z 100 do 175);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 45 mm VT-43 o 50 sztuk (z 100 do 150);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 8%;
 • Zmieniono poziom silnika M-80 z III na IV;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-80 z 350 na 540 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  KV-13:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 przy zamontowanej wieży KV-13 mod. 1942 o 12 sztuk (z 68 do 80);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży KV-13 mod. 1942 o 12 sztuk (z 68 do 80);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 przy zamontowanej wieży KV-13 mod. 1943 o 15 sztuk (z 85 do 100);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży KV-13 mod. 1942 o 15 sztuk (z 85 do 100);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 przy zamontowanej wieży KV-13 mod. 1943 o 10 sztuk (z 50 do 60).

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-100Y:

 • Zmniejszono koszt napraw o 10%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 700 na 780 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-76I:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-1 o 72 sztuki (z 98 do 170);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 160 na 285 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-127:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 106 sztuk (z 104 do 210);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 250 na 445 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   A-43:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-4 o 50 sztuk (z 100 do 150);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm F-34 o 20 sztuk (z 100 do 120);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 o 20 sztuk (z 100 do 120);
 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży A-43 z 660 na 780 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży A-44 z 730 na 820 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   A-44:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm ZiS-4 o 80 sztuk (z 160 do 240);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm F-34 o 30 sztuk (z 160 do 190);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm S-54 o 30 sztuk (z 160 do 190).

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-26:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Gun mod. 1902/30 30 clb o 37 sztuk (z 48 do 85);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Gun mod. 1902/30 40 clb o 37 sztuk (z 48 do 85);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm Regimental Gun mod. 1927 o 47 sztuk (z 48 do 95);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 13%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 110 na 195 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   M3 Light:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 77 sztuk (z 103 do 180);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 220 na 390 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   A-32:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 38 sztuk (z 72 do 110);
 • Zmniejszono koszt napraw o 35%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 360 na 550 PW.

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   T-150:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm project 413 przy zamontowanej wieży T-150-KV o 34 sztuki (z 166 do 200);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży T-150-KV o 24 sztuki (z 111 do 135);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 przy zamontowanej wieży T-150-220 o 15 sztuk (z 70 do 85);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 przy zamontowanej wieży T-150-KV o 12 sztuk (z 48 do 60);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm project 413 przy zamontowanej wieży T-150-220 o 16 sztuk (z 184 do 220);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 przy zamontowanej wieży T-150-220 o 24 sztuki (z 121 do 145);
 • Zmniejszono koszt napraw o 11%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 2%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży T-150-KV z 830 na 940 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieżyT-150-220 z 880 na 990 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png  KV-2:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 o 15 sztuk (z 80 do 95);
 • Zmniejszono koszt napraw o 10%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 3%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży MT-1 z 810 na 910 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży MT-2 z 860 na 960 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   SU-85I:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 12 sztuk (z 58 do 70);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 380 na 500 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   KV-1:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 57 mm project 413 o 36 sztuk (z 174 do 210);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 76 mm ZiS-5 o 21 sztuk (z 114 do 135);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 122 mm U-11 o 10 sztuk (z 50 do 60);
 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji dla działa 85 mm F-30 o 14 sztuk (z 76 do 90);
 • Zmniejszono koszt napraw o 24%;
 • Zmniejszono dochodowość pojazdu o 7%;
 • Zwiększono koszt badań pojazdu z 10,650 do 25,650 PD;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieży KV-1 LKZ mod. 1941 z 590 na 800 PW;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości przy zamontowanej wieżyKV-1 LKZ mod. 1942 z 640 na 840 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   Tetrarch:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 50 sztuk (z 50 do 100);
 • Zmniejszono koszt napraw o 50%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 140 na 280 PW.

————————————————————-

https://ru-wotp.wgcdn.co/static/5.6.2_896aed/wotp_static/img/core/frontend/scss/common/components/widgets/content-tank/img/uk.png   LTP:

 • Zwiększono ilość pocisków w magazynie amunicji o 50 sztuk (z 150 do 300);
 • Zmniejszono koszt napraw o 44%;
 • Zmieniono pulę punktów wytrzymałości pojazdu z 230 na 410 PW.

Bin4r

Gracz World of Tanks od 2014 roku. Gram, bo jestem pasjonatem i wiem, że większość graczy w WoT to pasjonaci. Niech nasza gra będzie bardziej taktyczna i przemyślana. Trudniejsza, ale mniej irytująca – a przez to bardziej satysfakcjonująca. Postawmy na miodność!

guest
11 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Exclusive

Powiem to tak, czego nie zrobią, posiadając obecną ilość X tierow, sprzedawajac około dziewięciu sztuk X tieru, zostało mi dobić średnie szwedy oraz na wierzchołku leoparda… Więcej nie grinduje nic, bo nie warto… Ciekawy jestem za to np linii japońskich Td.. Mogła by wejść bo jest tyle maszyn w historii Japonii

Anonimowo

Jak dla mnie to ten cały rebalans przeprowadza dział marketingowy WG a nie programiści posiadający wiedzę o obecnym stanie wota rozgrywek mm rng jak i bojowej wartości pojazdów ( 50% obecnych pojazdów nadaje się na złom a dodanie małej ilości hp nic nie da – wymusi tylko więcej amunicji specjalnej) Bitwy będą jeszcze szybsze i totalnie jednostronne

Pagan

A co sie stanie jak mam zbadane i aktulanie sobie expie su-14-1?

kuci23

Jak dla mnie WG wraca do starego systemu nerfów i buffów. Zwróćcie uwagę że wszystkie czołgi pozostałych nacji dostaly tylko zmiane liczy pociskow i puli HP. Ale ruskie? nie ruskie jeszcze musza mieć pozmieniane celności żeby na niskich tierach byly jeszcze celniejsze. PARODIA

Hubcio

Yyy w ogóle nie oganiam, znaczy nie wiem czy ogarniam, chodzi o to ze jak ma sie te pojazdy z listy odblokowane, to dostanie sie za nie jakas rekompensate czy jak? czy trzeba miec je w garazu

Człowiek z lasu

Nie miał KV Sport wejść na VI tier? Czyżby jedyna zmiana sandobxa co nie weszła na test publiczny?

Chudy

BT-7 artillery straci troszkę sens, wcześniej można było oneshotować większość pojazdów i uciec, a teraz to raczej nie wyjdzie 🙁

Anonimowo

Jeśli zbadano T-54 zbadaj T-62. Czyli nie muszę kupować T-54, a i tak odblokuje dychę?

Piotr3k_

Tak. U mnie tak jest. Tzn. nie odblokujesz bo jej nie będzie, ale będziesz mógł kupić w nowej zakładce w Sklepie, w kliencie gry w cenie jak za normalną X. Jeśli nie jesteś pewny to pobierz sobie test publiczny.

Dudus

Nie

Skilldozor

Tak