Patchnotes Patcha 9.13

913_684h280

Pojazdy:

Dodano  drzewko czechosłowackich czołgów średnich ( Tier I-X), które obejmuje następujące pojazdy:

 • Kolohousenka,
 • LT vz. 35,
 • LT vz. 38,
 • ST vz. 39,
 • Skoda T 24,
 • Skoda T 25,
 • Konstrukta T-34/100,
 • TVP VTU Koncept,
 • Skoda T 50,
 • TVP T 50/51,

Przerobiono 26 modeli czołgów do jakości HD:

 • Z.S.S.R .: LTP, SU-18, SU-152, KV-3, KV-5, IS-6,
 • Niemcy: Pz.Kpfw. II Luchs,
 • U.S.A .: M7 Priest, T29, T30, V44, T54E1, T95E6,
 • Francja: AMX AC mle. 48,
 • UK: Birch Gun, Cruiser I, Cruiser II Cruiser III Cruiser IV, Kometa, AT 15A,
 • Chiny: WZ-111, WZ-131, Chi-Ha,
 • Japonia: Ha-Go, Ke-Ni,

Poprawiono wizualnie modele czołgów:

 • O-I Experimental,
 • O-I,
 • O-Ni.

Zmieniono parametry  31 pojazdów:

 • ZSRR: T-44, SU-122-54, obiekt 430, SU-101, KV-4, T-10,
 • Niemcy: VK 30.02 (D), Ferdinand, Tiger II, Jagdtiger, Leopard prototyp,
 • USA: T69, T28, M26 Pershing, T32, T95, M46 Patton, M48A1 Patton,
 • Francja: ARL V39, AMX 12 t, AMX 13 75, AMX M4 mle. 45, Lorraine 40 t,
 • Chiny: WZ-131, WZ-132, T-34-3, T-34-2, WZ-111 Model 1-4, 113, 121,
 • Japonia: Typ 5 Chi-Ri,

img_16112015_143222

Zmiany cech charakterystycznych pojazdu:

 ZSRR:

PojazdT-44

 •  Penetracja  pocisku  UBR-412 do działa 100mm LB-1 wzrosła z 175mm do 183mm,

T-54 first prototype

 • Penetracja pocisku UBR-412 do działa  100 mm D-10T-K wzrosła z 175mm do 183mm,

PojazdSU-100M1

 • Penetracja pocisku UBR-412 do  działa 100 mm LB-1S  wzrosła z 175mm do 183mm,

PojazdT-54

 • Penetracja pocisku UBR-412 do  działa 100 mm LB-1  wzrosła z 175mm do 183mm,

PojazdObject 430

 • Zwiększono wytrzymałość pojazdu  z 1900 do 2000 punktów HP,
 • Zwiększono wytrzymałość modułów wewnętrznych o 20%,

PojazdSU-122-54

 • Czas  przeładowania działa  M62-S2 mm zmniejszono  z 9,2 s do 8,8 s
 • Zwiększono wytrzymałość modułów wewnętrznych o 20%,
PojazdT-10:
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia T-10 z 28° do 30°,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia T-10 o 5%,
 • zwiększono opory dla gruntu twardego o 8%,
 • dla średnio miękkiego zwiększono o 7%,
 • dla gruntu miękkiego zwiększono o 4%,
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia T-10M z 30° do 32°,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia T-10M o 5%,
 • zwiększono opory dla gruntu twardego o 9%,
 • dla średnio miękkiego zwiększono o 15%,
 • dla gruntu miękkiego zwiększono o 5%,
 
PojazdKV-4:
 • skrócono czas celowania działa 107 mm ZiS-24 dla wieży KV-4 z 3.4 s do 3.1 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 107 mm ZiS-24 dla wieży KV-4 z 11.4 s do 11 s,
 • skrócono czas celowania działa 107 mm ZiS-24 dla wieży KV-4-5 z 3.4 s do 2.9 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 107 mm ZiS-24 dla wieży KV-4-5 z 11.1 s do 10.3 s,
 • zwiększono HP z wieżą KV-4-5 z 1650 do 1700
 
PojazdSU-101:
 • dodano 122 mm M62-S2 działo, (pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ)
 
USA:
PojazdM48A1 Patton:
 • skrócono czas celowania działa 105 mm M68 dla wieży M87 z 2 s do 1.9 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 105 mm M68 dla wieży M87 z 8.8 s do 8.35 s,
 • zmniejszono rozrzut działa 105 mm M68 podczas obrotu wieży o 33%,
 • zwiększono penetrację pocisków AP M77 dla działa 90 mm M41 z 173mm do 181mm,
 
PojazdM26 Pershing:
 • zwiększono penetrację pocisków AP M77 dla działa 90 mm T15E2M2 z 180mm do 190mm,
 
PojazdM46 Patton:
 • zwiększono penetrację pocisków AP M77 dla działa 90 mm T15E2M2 z 180mm do 190mm,
 
PojazdT69:
 • zwiększono penetrację pocisków AP M318 dla działa 90 mm T178 z 173mm do 181mm,
 
T95E2:
 • zwiększono penetrację pocisków AP M318 dla działa 90 mm M41E1 z 173mm do 181mm,
 
PojazdT95:
 • zwiększono HP z 1700 do 1800 punktów,
 • zwiększono wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 o 20%,
 
PojazdT28:
 • zwiększono HP z 1150 do 1500 punktów,
 • zwiększono wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 o 20%,
 
PojazdT28 Prototype:
 • zwiększono wytrzymałość silnika Ford GAFM2A1 o 20%,
 
Niemcy:
 
PojazdFerdinand:
 • zmniejszono czas przeładowania działa 12.8 cm Pak 44 L/55 z 12 s do 11.7 s,
 • zwiększono HP z 1200 do 1500 punktów,
 
PojazdLeopard Prototype A:
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 o 9%,
 • zmniejszono rozrzut dla zawieszenia Leopard Prototyp A1 o 9%,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia Leopard Prototyp A2 o 10%,
 • skrócono czas celowania działa 10.5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer z 2.3 s do 2.1 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 10.5 cm L7A1 dla wieży Porsche Standardpanzer z 11.1 s do 10.3 s,
 • zmniejszono rozrzut działa 10.5 cm L7A1 podczas obrotu wieży o 12%,
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia Porsche Standardpanzer z 36° do 37°,
 • zwiększono HP z 1650 do 1700 punktów,
 
PojazdJagdtiger:
 • zwiększono HP z 1800 do 2100 punktów,
 
PojazdTiger II:
 • zmniejszono rozrzut działa 10.5 cm Kw.K. L/52 z 0.37m do 0.35m,
 • zmniejszono rozrzut działa 10.5 cm Kw.K. L/68 z 0.34m do 0.31m,
 
PojazdVK 30.02 (D):
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia VK 30.02 (D) z 38° do 39°,
 • zwiększono opory gruntu twardego o 8%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 13%,
 • miękkiego zwiększono o 8%,
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia VK 30.02 (D) verstärkteketten z 42° do 43°,
 • zwiększono opory gruntu twardego o 9%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 15%,
 • miękkiego zwiększono o 9%,
 
Francja:
PojazdARL V39:
 • zwiększono opory gruntu twardego dla zawieszenia ARL V39 o 6%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 6%,
 • miękkiego zwiększono o 7%,
 • zwiększono opory gruntu twardego dla zawieszenia ARL V39 bis o 7%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 12%,
 • miękkiego zwiększono o 7%,
 • skrócono czas celowania dla działa 90 mm AC DCA 45 z 2.6 s do 2.1 s,
 
PojazdAMX M4 mle. 45:
 • zwiększono HP z wieżą ARL 44 z 1100 do 1200 punktów,
 • zwiększono HP z wieżą AMX M4 mle. 45 z 1200 do 1350 punktów,
 
PojazdAMX 12 t:
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia AMX 12 t 1 er prototype o 12%,
 • zwiększono opory gruntu twardego o 9%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 8%,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia AMX 12 t 2e prototype o 13%,
 • zwiększono opory gruntu twardego o 10%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 9%,
 • zmniejszono rozrzut działa 75 mm SA49 podczas obrotu wieży o 5%,
 • zmniejszono rozrzut działa 75 mm SA50 podczas obrotu wieży o 10%,
 
PojazdAMX 13 75:
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia AMX 13 Type 1R z 38° do 40°,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia AMX 13 Type 1R o 5%,
 • zwiększono prędkość obrotu dla zawieszenia AMX 13 Type 2A z 40° do 42°,
 • zmniejszono także rozrzut działa podczas jazdy dla tego zawieszenia o 10%,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas obrotu o 10%,
 • zmniejszono rozrzut działa 75 mm SA 49 podczas obrotu wieży o 11%,
 • zmniejszono rozrzut działa 75 mm SA 50 podczas obrotu wieży o 12%,
 
PojazdLorraine 40 t:
 • skrócono czas celowania działa 100 mm SA47 dla wieży Lorraine 40 t z 3 s do 2.5 s,
 • skrócono czas celowania działa 90 mm F3 dla wieży Lorraine 40 t z 2.7 s do 2.3 s,
 
PojazdBat.-Châtillon 25 t:
 • skrócono czas celowania działa 100 mm SA 47 dla wieży Batignolles-Châtillon 25 t z 2.7 s do 2.5 s,
 • skrócono czas celowania działa 90 mm F3 dla wieży Batignolles-Châtillon 25 t z 2.7 s do 2.3 s,
 
Chiny:
 
Pojazd121:
 • zwiększono opory gruntu twardego dla zawieszenia 121 o 12%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 11%,
 • miękkiego o 11%,
 • zmniejszono rozrzut działa 122 mm 60-122TG podczas obrotu wieży o 14%,
 • zwiększono depresję działa z 3° do 3.5°,
 
Pojazd113:
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia 113 o 5%,
 • zwiększono opory gruntu twardego o 15%,
 • średnio miękkiego zwiększono o 14%,
 • miękkiego o 7%,
 • zwiększono czas celowania działa 122 mm 60-122T dla wieży 113 z 2.7 s do 2.8s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 122 mm 60-122T dla wieży 113 z 10.9 s do 10.0 s,
 • zwiększono rozrzut działa 122 mm 60-122T z 0.36 m do 0.37 m,
 • zwiększono depresję działa z 4° do 5°,
 
PojazdWZ-132:
 • zmniejszono czas przeładowania działa 100 mm 59-100T dla wieży WZ-131-1 z 8.5 s do 8.1 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 100 mm 59-100T dla wieży WZ-132 z 8.3 s do 7.7 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 100 mm 60-100 T dla wieży WZ-132 z 7.9 s do 7.3 s,
 
PojazdWZ-131:
 • zwiększono opory gruntu miękkiego dla zawieszenia WZ-131 o 6%,
 • zwiększono opory gruntu miękkiego dla zawieszenia WZ-131 model 2 o 7%,
 • skrócono czas celowania działa 100 mm 59-100T dla wieży 132B z 2.7 s do 2.6 s,
 • zmniejszono czas przeładowania działa 100 mm 59-100T dla wieży 132B z 8.7 s do 8.3 s,
 • zmniejszono rozrzut działa 85 mm 64-85T podczas obrotu wieży o 17%,
 
PojazdWZ-111 model 1-4:
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia WZ-111 o 13%,
 • zmniejszono rozrzut działa podczas jazdy i obrotu dla zawieszenia WZ-111 model 4 o 14%,
 
PojazdT-34-2:
 • skrócono czas celowania działa 100 mm 59-100T dla wieży T-34-2 model 2 z 2.9 s do 2.8 s,
 • skrócono czas celowania działa 122 mm 37-122JT dla wieży T-34-2 model 2 z 3.4 s do 3.1 s,
 • zwiększono depresję działa z 3° do 5°,
 
T-34-3:
 • zwiększono depresję działa z 3° do 5°,
 
Japonia:
PojazdType 5 Chi-Ri:
 • zwiększono wytrzymałość modułów wewnętrznych o 15%,
 
patchnotes (2)
Mapy i obiekty:
 • dodano mapę Pilzno (Pilsen) do randoma i trybu rozwałki,
 • usunięto mapę Fiordy,
 • usunięto mapę Południowe Wybrzeże,
 • dopracowano oświetlenie na mapach,
 • naprawiono i poprawiono kilka efektów wizualnych,
 
Inne:
 • naprawiono problem z przyznawaniem punktów chwały w trybie Rozwałki,
 • naprawiono kilka problemów nowego interefejsu,
 • przywrócono informację do profilu klanowego na temat zdobytych zasobów przez klanowiczy,
 • naprawiono problem z wyświetlaniem zniekształconych cieni na niektórych budynkach

Bin4r

Gracz World of Tanks od 2014 roku. Gram, bo jestem pasjonatem i wiem, że większość graczy w WoT to pasjonaci. Niech nasza gra będzie bardziej taktyczna i przemyślana. Trudniejsza, ale mniej irytująca – a przez to bardziej satysfakcjonująca. Postawmy na miodność!

2 komentarze

 1. Manjac pisze:

  Super, za chwilę 3 mapy zostaną…

 2. Michu pisze:

  a co z T54E1? nic nie zmienili?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.