O obronie przeciwlotniczej w łatce 0.8.0 słów kilka

Ciekawie wyjaśniony system nowego AA (obrony przeciwlotniczej). Zapraszamy do przeczytania i komentowania.

 

Witajcie!

Ostatnio pojawiła się aktualizacja 0.8.0, co powoduje mnóstwo pytań, zwłaszcza o nową mechanikę obrony przeciwlotniczej. W artykule przedyskutujemy wszystkie szczegóły AA w wersji 0.8.0 – jak działa, jak współgra z umiejętnościami dowódców i modułami oraz wszystkie pozostałe aspekty.

Proszę pamiętać, że zmiany w CV wprowadzone w wersji 0.8.0 nadal podlegają balansowaniu i poprawianiu, tak więc pewne informacje mogą przeć już nieaktualne lub częściowo zmienione.

Jak to działało przed wersją 0.8.0

W skrócie, działało to tak że samoloty były zestrzeliwane z pewnym prawdopodobieństwem (zależnym od siły AA), a samoloty nie miały indywidualnych punktów życia. Jednocześnie stanowiska AA nie miały minimalnego zasięgu, przez co siła AA rosła wraz ze zbliżaniem się do okrętu. To powodowało dwa problemy:

 • Oparte na prawdopodobieństwie i niekonsekwentne niszczenie samolotów powodowało za dużą zależność od RNG – czasem samoloty były niszczone w sekundę, a czasem wyglądało jakby nie działało.
 • Brak minimalnego zasięgu ognia powodował problem z prawidłowym działaniem klasy okrętów przeciwlotniczych, co powodowało, że taki okręt prawidłowo wspierał sojuszników, ale jednocześnie był nie do zaatakowania przez lotnictwo z bliskiego zasięgu;

Jak to działa teraz.

1. Każdy samolot ma własne punkty życia. Jeśli samoloty wlecą w zasięg AA będą uszkadzane w zależności od siły obrony przeciwlotniczej, a każde uszkodzenie jest zapisywane (uszkodzone samoloty później są łatwiejsze do zestrzelenia) i pokazywane za pomocą zielonych/żółtych/czerwonych pasków życia.

2. Każdy grupa uzbrojenia przeciwlotniczego ma swój minimalny zasięg, tak więc zasięgi artylerii AA bliskiego, średniego i dalekiego nie nakładają się, co daje więcej opcji w balansowaniu i daje większy potencjał w budowaniu różnorodnych typów obrony AA.

Dla przykładu, spójrzmy na obronę AA Baltimore. Zasięg bliski to od 0,1-1,5 km, średni to 1,5-3,5, daleki pokrywa obszar od 3,5-5,8 km.

3. Obecnie pojawił się parametr “szansy na trafienie” AA. Pozwala to na dokładniejsze dostosowywanie stanowisk AA dla każdej klasy i tieru – zwykle jest ona wyższa dla nowocześniejszych okrętów, które mają nowsze systemy kierowania ogniem. Szansa na trafienie wpływa zarówno na wybuchy pocisków AA jak i stałe obrażenia na sekundę (DPS)

4. Obrona AA może zadawać uszkodzenia na dwa sposoby:

 • stałe obrażenia na sekundę (DPS) w odpowiednim zasięgu AA. Uszkodzenia są mnożone przez szansę na trafienie, tak więc jeśli masz 100DPS i 70% szans na trafienie, to znaczy że AA zadaje 70 uszkodzeń na sekundę. Uszkodzenia są zadawane wszystkim samolotom w zasięgu AA (nie rozpraszają się – każda eskadra otrzymuje tyle samo uszkodzeń). Warto nadmienić, że uszkodzenia są zadawane losowo wybranemu samolotowi w eskadrze, kolejno (po prostu AA szybko strzela we wszystkie samoloty w eskadrze, samolot po samolocie). To dlatego niektóre z samolotów są uszkadzane nieco wcześniej, a niektóre nieco później będąc w strefie DPS.
 • Eksplozje pocisków (tylko dla AA dalekiego i średniego zasięgu). Eksplozje pocisków mają własną objętość w trójwymiarowej przestrzeni i jeśli konkretny samolot fizycznie znajdzie się w tym obszarze otrzyma uszkodzenia (zwykle bardzo duże). Właściwa średnia ilość eksplozji obliczana jest następująco: parametr podstawowa ilość eksplozji mnożony jest przez szansę na trafienie.

Wybrane eksplozje pojawiają się na obliczonej ścieżce eskadry w określonych strefach (patrz obrazek). Przeważnie wybuchy zostają skoncentrowane w wąskiej strefie A bezpośrednio na drodze eskadry, a jeśli ta jest już pełna wybuchów, reszta trafia do bocznych stref B (co sprawia, że manewrowanie jest trudniejsze).

Więcej na temat eksplozji pocisków AA

Proszę pamiętać o tym, że wartości mogą ulec balansowaniu i zmienić się.

Eksplozje AA pojawiają się co 2 sekundy. Wymiar fizyczny eksplozji zależy od kalibru artylerii AA – większy kaliber to większe eksplozje.

Szerokość strefy (X) zależy od prędkości eskadry. Może ona być całkiem szeroka (X1) jeśli obecna prędkość eskadry jest wysoka, albo wąska (X2) jeśli eskadra leci z minimalną prędkością. To oznacza, że używanie przepustnicy ma bardzo duże znaczenie przy unikaniu eksplozji.

Efektywna ilość eksplozji, jak wspomnieliśmy wcześniej jest iloczynem podstawowej ilości eksplozji i szansy na trafienie. Jest ona zgodna z rozkładem Gaussa (rozkładem normalnym) i wielkość minimalna jest symetryczna do maksymalnej. Oznacza to, że 10 eksplozji z szansą na trafienie oznacza zwykle 7 eksplozji, 10 to maksimum, a 4 to minimum.

Jeśli mamy do czynienia z pojedynczą obroną AA okrętu to 80% eksplozji znajdować się będzie w strefie A. Reszta trafi do strefy B. Eksplozje pocisków AA nie nakładają się na siebie.

Wróćmy do naszego przykładowego Baltimore (skala na obrazkach jest uproszczona)

Artyleria AA wywołała 5 eksplozji, tak więc 4 z nich trafi do strefy A a jedna do strefy B

AA średniego zasięgu wytworzy 11 eksplozji (o mniejszych wymiarach , tak więc 6 pojawi się w strefie A, a 5 w strefie B.

Jeśli więcej niż jeden okręt prowadzi ogień przeciwlotniczy lekko zmieniane są zasady: do 8 eksplozji trafia do strefy A, a do 10 eksplozji do strefy B. W takim wypadku wybierane są najpotężniejsze eksplozje.

To ograniczenie daje cień szansy eskadrze w przypadku ataku na silnie uzbrojoną w broń przeciwlotniczą grupę okrętów.

 Jeśli pojedyncza grupa uzbrojenia AA ma wiele eskadr w zasięgu, to eksplozje ze strefy B pojawiają się w strefie A tak, że obrona AA strzela do wszystkich eskadr. Jak wspomnieliśmy AA średniego i dalekiego zasięgu nie pokrywają się to jeśli jedna eskadra znajduje się w średnim zasięgu AA, a druga w dalekim to oznacza, że każda z eskadr traktowana jest osobno w zależności w zasięgu której grupy AA się znajduje, gdyż zasięgi się nie pokrywają.

 Wzmocnienie AA i wskazówki wizualne

AA może być wzmocniona w bitwie na dwa sposoby:

1. Sprzęt eksploatacyjny: Obrona AA: stały DPS i ilość eksplozji zwiększa się, eksplozje stają się czerwone

 

 Zwykłe eksplozje są pomarańczowe, wzmocnione Obroną AA stają się czerwone.

Zwykle zwiększenie jest x2 dla krążowników i x3 dla niszczycieli.

2. Wzmocnienie sektorów obrony (przez specjalne menu powiązane z klawiszem “~” lub “O”). Stałe DPS dla wybranego sektora zwiększa się od 25% do 60% (w zależności od klasy, jest to widoczne w porcie). Smugi pocisków AA we wzmocnionym sektorze stają się czerwone.

 Sektory AA nie mają stanu pośredniego – tylko wzmocniony, normalny lub osłabiony. Zmiana stanu trwa pewien okres czasu, dlatego należy to robić z wyprzedzeniem. Jeśli eskadra jest na granicy między dwoma sektorami, to sektor określany jest przez ilość samolotów znajdujących się w danym sektorze. Jeśli 7 samolotów znajduje się w prawym sektorze, a 2 w lewym, eskadra jest traktowana jakby była w prawym.

Umiejętności i moduły

 Moduły

 • AA mod.1 – slot 3 (dostępne do tieru 5). Daje +2 podstawowe eksplozje dla dalekiego i średniego zasięgu AA. Jest to najbardziej użyteczne dla okrętów z małą liczbą podstawowych eksplozji.
 • AA mod.2 – slot 6 (dostępne od tieru 9). Zwiększa zarówno DPS na wszystkich zasięgach jak i uszkodzenia od eksplozji pocisków AA o 15%. Jest to potężne wzmocnienie obrony AA, ale kosztem innych przydatnych modułów.

Umiejętności

 • (I) Centrum dowodzenia dla myśliwców – +1 myśliwiec podczas korzystania z danego materiału eksploatacyjnego;
 • (III) Podstawowy trening artyleryjski – Zwiększa współczynnik DPS we wszystkich zasięgach o 10%;
 • (IV) Zaawansowany trening artyleryjski – Zwiększa obrażenia zadawane przez eksplozje o 15%;
 • (IV) Ręczna kontrola ognia dla AA  zwiększa efektywność sektora się o 20% (dla średnich) i skraca czas przestawienia sektora o 20%.

Jak więc zmaksymalizować obronę AA?

Po pierwsze, wzmocnienie AA wpływa tylko na stały DPS, więc jeśli chcesz się nim bawić, lepiej wybierz okręt z dużą ilością stałego DPS. Dodatkowo należy pamiętać, że czas przełączania jest inny dla każdej klasy – 5 sekund dla niszczycieli, 10 sekund dla krążowników, 12 sekund dla pancerników i 15 sekund dla lotniskowców.

Korzystanie z tej mechaniki będzie wymagało od Ciebie dodatkowej uwagi, ale w zamian zwiększysz obrażenia, które są stałe i niemożliwe do uniknięcia. Z ręczną kontrolą ognia twój mnożnik obrażeń staje się jeszcze poważniejszy – x1,5 dla krążowników i pancerników, x1,8 dla niszczycieli i x1,92 dla lotnisk.

Co jest jeszcze lepsze, możesz zmaksymalizować DPS z Basic Firing Training (podstawowy trening artyleryjski) – i ta umiejętność jest przydatna dla większości niszczycieli i okrętów podwodnych.

Zaawansowany trening artyleryjski jest szczególnie użyteczny w przypadku okrętów o niskim stałym współczynniku DPS i dużej ilości eksplozji pocisków AA, a także dobrze łączy się z AA mod.1. Podobnie jak w przypadku podstawowego treningu, ta umiejętność jest korzystna dla uzbrojenia dodatkowego  i dział baterii głównej mniejszego kalibru.

Centrum dowodzenia dla myśliwców może być bardzo ważne na niskich poziomach, gdzie eskadra myśliwców jest mała. Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy go tylko jako tylko w ostateczności lub gdy masz 1 dodatkowy punkt do wydania.

Jakie są najlepsze manewry podczas ataku różnych eskadr?

 • Samoloty szturmowe zadają najmniej obrażeń, ale są bardzo szybkie, zwinne i stosunkowo łatwo się nimi celuje. Ich rozrzut rakiet różni się w zależności od nacji, więc zazwyczaj nie należy wystawiać burty na samoloty USN i unikać kierowania się dziobem lub rufą na samoloty IJN i RN.
 • Bombowce nurkujące są zwykle wolniejsze i trudno im korygować celowanie podczas ataku. Oznacza to, że szybkie manewrowanie jest kluczem, a ponieważ ich rozrzut jest zwykle rozciągnięty, zadają one najwięcej obrażeń w wyniku ataku od dziobu lub rufy.
 • Bombowce torpedowe mają różne wzorce ataku w zależności od nacji, ale mają jedną wspólną cechę – zawsze starają się złapać cię z boku, aby zmaksymalizować liczbę trafień. Bombowce torpedowe USN zwykle przenoszą więcej torped na atak, ale trudniej im celować, więc wykonywanie manewrów z wyprzedzeniem znacznie utrudni im życie.. Bombowce torpedowe IJN zwykle przenoszą torpedy o stosunkowo dużym zasięgu, więc strzeż się ataków z daleka i obserwuj je, nawet jeśli robią coś na granicy widoczności.

Unikając ataków CV pamiętaj o innych wrogich okrętach. Czasami lepiej jest otrzymać trochę obrażeń od CV, zamiast wystawiać swoją burtę na ogień wrogich BB.

Jak dowódca niszczyciela nie zapominaj o przycisku „P”, który wyłącza AA. Zazwyczaj po Twojej stronie jest niska wykrywalność, a opóźnione wykrycie może być korzystniejsze niż natychmiastowa salwa z AA. Jeśli samoloty pojawią się wystarczająco blisko,  wroga eskadra może łatwo przelecieć nad głową i przegapić pierwszą szansę na atak.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był przydatny i teraz mechanika AA jest bardziej przejrzysta i zrozumiała.

Dziękujemy!

 

Źródło: World of Warships Development Blog

Tłumaczenie: Dark_Havoc

barula

Pływający batyskaf bojowy. Monotematyczny wojownik autostrad uwielbiający historię, a w szczególności mongołów. W wolnych chwilach łażący po lasach romantyk z nożem i składaną piłą. Majtek okrętowy szukający dziury w całym, a w szczególności WoWsie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.