Słów kilka: Aktualizacja 1.81 „The Valkyries”, operacja Market Gaijin, #stocksydrome

Pył spod wirników śmigłowców z wolna opada, ostanie czołgi na polu bitwy dogorywają, symfonia Wagnera wzbija się ponad chmury. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na jedno. Aktualizacja 1.81 „Walkirie” przetoczyła się po...